Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Debata społeczna w Sokółce „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”

Data publikacji 28.06.2019

Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ” - to tytuł debaty, która odbyła się 24 czerwca 2019 roku w ramach zacieśniania współpracy Policji ze społecznością lokalną.

Policjanci z  Komendy Powiatowej Policji w Sokółce, przy współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce  w dniu 24 czerwca 2019 roku, przeprowadzili debatę społeczną pod hasłem: „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”. W debacie wzięli udział przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, placówek oświatowych, funkcjonariusze służb mundurowych, członkowie organizacji pozarządowych oraz mieszkańcy. Przedstawiciele sokólskiej Policji zaprezentowali Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa i omówili zasady jej funkcjonowania oraz efekty, jakie udało się osiągnąć przy jej pomocy. Wspomniano, o rozwoju projektu KMZB, omówiono najnowsze funkcje aplikacji internetowej. W dalszej części debaty zostały przedstawione  zagadnienia związane z pracą dzielnicowych oraz realizowane przez nich plany priorytetowe. Omówiono zadania zawarte w programie „Dzielnicowy bliżej nas”, a także funkcjonowanie mobilnej aplikacji „Moja komenda”. Następnie przekazano informacje na temat szeroko rozumianej działalności profilaktycznej prowadzonej przez funkcjonariuszy na terenie powiatu sokólskiego, zarówno ukierunkowanych na zwiększanie poczucia bezpieczeństwa obywateli jak i kształtowanie wśród nich świadomych postaw i zachowań, które  w realny sposób przyczyniają się do zmniejszenia zjawisk społecznie niepożądanych. Odniesiono się również do zjawisk przemocy w rodzinie wobec osób starszych, schorowanych, niepełnosprawnych. W tym też kontekście omówiono procedurę wdrążania Niebieskiej Karty.