O szkodliwości uzależnień rozmawiali w Miejskiej Bibliotece - Aktualności - KPP Sokółka

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

O szkodliwości uzależnień rozmawiali w Miejskiej Bibliotece

Data publikacji 14.08.2019

Sokólska policjantka spotkała się z dziećmi i rodzicami z lokalnych świetlic „Koniczynka” i „Stokrotka” w Sokółce. Celem spotkania było poszerzenie wiedzy na temat odpowiedzialności prawnej osób nieletnich w kontekście zachowań ryzykownych.

Funkcjonariuszka z Zespołu ds. Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii podczas wakacji kilkukrotnie odwiedziła dzieci w Bibliotece Publicznej Oddział Numer 2 w Sokółce. Zaprezentowała materiały multimedialne dotyczące konsekwencji naruszania prawa przez osoby nieletnie i zagrożeń związanych z używkami takimi jak e-papierosy i dopalacze. Kolejnym ważnym tematem, który został poruszony były cyberzagrożenia w Internecie oraz wskazówki jak bezpiecznie korzystać z sieci. Uczestnicy spotkania otrzymali materiały informująco – edukacyjne.