„BEZPIECZNY PRZEJAZD” NA SOKÓLSKICH DROGACH - Aktualności - KPP Sokółka

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

„BEZPIECZNY PRZEJAZD” NA SOKÓLSKICH DROGACH

Data publikacji 19.08.2019

Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego sokólskiej komendy oraz Oddziału Prewencji Policji w Białymstoku w ramach akcji „Bezpieczny Przejazd” sprawdzali jak zachowują się kierowcy przekraczający przejazdy kolejowe. Wspólnie z przedstawicielami Zakładu Linii Kolejowych w Białymstoku oraz Straży Ochrony Kolei promowali bezpieczne zachowania i wręczali materiały informacyjne.

Policjanci wspólnie z przedstawicielami Zakładu Linii Kolejowych w Białymstoku i Straży Ochrony Kolei, po raz kolejny wzięli udział w działaniach „Bezpieczny przejazd”. Głównym celem przedsięwzięcia jest kształtowanie i utrwalanie bezpiecznych zachowań oraz zmniejszenie liczby zdarzeń drogowych na przejazdach kolejowych. Podczas piątkowych działań policjanci przeprowadzali kontrole, w trakcie których przypominali kierowcom o zachowaniu szczególnej ostrożności oraz obowiązku każdorazowego zatrzymania się przed znakiem „Stop” oraz stosowaniu się do sygnalizacji świetlnej znajdującej się przy przejeździe. Kontrolowani otrzymali również materiały edukacyjno-informacyjne promujące bezpieczeństwo w rejonach przejazdów. Policyjne działania skierowane są do wszystkich uczestników ruchu drogowego.

 

  • Dwaj policjanci wraz z przedstawicielem Straży Ochrony Kolei rozmawiają z kierującym pojazdem, który zatrzymał się przed przejazdem kolejowym.
  • Funkcjonariuszka Ruchu Drogowego kontroluje pojazd przy przejeździe kolejowym, asekuruje ją drugi policjant. Przy pojeździe stoi również przedstawiciel Straży Ochrony Kolei. Na drugim planie znajdują się dwa pojazdy oczekujące na podniesienie szlabanu kolejowego.
  • Policjantka Ruchu Drogowego kontroluje pojazd w rejonie przejazdu kolejowego. Obok stoi policjant asekurujący.