NADANIE SZTANDARU KOMENDZIE POWIATOWEJ POLICJI W SOKÓŁCE - Aktualności - KPP Sokółka

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

NADANIE SZTANDARU KOMENDZIE POWIATOWEJ POLICJI W SOKÓŁCE

Data publikacji 16.09.2019

Na placu przy Parafii Św. Antoniego w Sokółce odbył się uroczysty apel, podczas którego wręczono sztandar Komendzie Powiatowej Policji w Sokółce. W uroczystościach udział wzięli między innymi: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński, Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinspektor Kamil Bracha, Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinspektor Daniel Kołnierowicz wraz z Zastępcami, przedstawiciele samorządów, instytucji oraz innych służb mundurowych, a także mieszkańcy.

Uroczysty apel odbył się na placu przy Parafii Św. Antoniego w Sokółce. W uroczystościach udział wzięli między innymi: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński, Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinspektor Kamil Bracha, Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinspektor Daniel Kołnierowicz wraz z Zastępcami, przedstawiciele samorządów, instytucji oraz innych służb mundurowych, a także duchowieństwo i mieszkańcy.

Dowódca uroczystości złożył meldunek Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosławowi Zielińskiemu o gotowości do rozpoczęcia uroczystego apelu. Po przeglądzie pododdziałów i podniesieniu na maszt flagi państwowej, głos zabrał Komendant Powiatowy Policji w Sokółce nadkomisarz Słamowir Kołakowski, który po przywitaniu przybyłych na ceremonię gości i mieszkańców podkreślił, że nadanie sztandaru sokólskiej komendzie to wielki zaszczyt oraz uhonorowanie dotychczasowej trudnej i odpowiedzialnej służby na rzecz społeczeństwa.

Po odczytaniu aktu nadania sztandaru oraz symbolicznym wbiciu gwoździ honorowych, Mieczysław Pluta - syn białostockiego policjanta starszego posterunkowego Wojciecha Pluty, ofiary zbrodni katyńskiej pochowanego na cmentarzu w Miednoje - wbił gwóźdź pamiątkowy. Następnie Ksiądz Arcybiskup senior Edward Ozorowski, wspólnie z Kapelanem Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku Księdzem mitratem Anatolem Konachem, poświęcili sztandar, a przewodniczący Społecznego Komitetu Fundatorów Sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Sokółce Romuald Łanczkowski, przekazał sztandar w imieniu społeczności ziemi sokólskiej Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinspektorowi Kamilowi Brasze, który wręczył sztandar Komendantowi Powiatowemu Policji w Sokółce. W dalszej części odbyła się prezentacja sztandaru sokólskiej komendy przez poczet sztandarowy.

Sztandar nadany Komendzie Powiatowej Policji w Sokółce jest symbolem najwyższych wartości, takich jak: Bóg, Honor i Ojczyzna. Przypomina również o tradycji, godności i o obowiązkach.

Dzisiejsza uroczystość zakończyła się defiladą Kompanii Honorowej Oddziału Prewencji Policji w Białymstoku.

Uroczyste nabożeństwa z okazji nadania sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Sokółce zostały odprawione w Sanktuarium Świętego Antoniego Padewskiego, w którym to Mszę Świętą koncelebrował Ksiądz Arcybiskup senior Edward Ozorowski, a także w Cerkwi Św. Aleksandra Newskiego. Nabożeństwu w Cerkwi przewodniczyli proboszcz Ksiądz mitrat Włodzimierz Misiejuk oraz kapelan Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku Ksiądz mitrat Anatol Konach.

 • policjant oddaje honor szablą
 • policjant składa meldunek, obok mężczyzna w czarnych okularach trzyma mikrofon, na przeciwko policjanta dwaj mężczyźni
 • policjanci stojący w szyku, przed nimi maszeruje policjant z szablą, przed nim mężczyzna w garniturze
 • policjanci na placu stoją w szyku, na końcu szyku poczty sztandarowe
 • trzech policjantów w mundurach przy maszcie. Jeden z nich na dłoniach trzyma flagę
 • flaga podnoszona na maszt, przy maszcie policjant
 • grupa funkcjonariuszy i osób. funkcjonariusze oddają honory
 • policjant stojący za mównicą, przed nim mikrofon, na pierwszym planie na stole okrytym niebieskim suknem leży policyjny sztandar
 • policjanci w mundurach przed nimi sztandary
 • policjanci w mundurach stojący w szyku, na piersiach trzymają karabinki
 • na pierwszym planie sztandar na stole pokrytym niebieskim suknem, w tle funkcjonariusze i inne osoby
 • mężczyźni w mundurach stojący w szyku
 • mężczyźni w mundurach stojący w szyku
 • funkcjonariusze w mundurach i inne osoby
 • mężczyzna oddaje honory sztandarowi leżącemu na stole
 • mężczyzna podczas ceremonii wbijania gwoździ honorowych, w tle osoby w mundurach
 • mężczyzna dokonuje wpisu do księgi pamiątkowej w tle osoby w mundurach
 • mężczyzna w mundurze podczas ceremonii wbicia gwoździa honorowego
 • mężczyzna w mundurze podczas dokonywania wpisu pamiatkowego
 • mężczyzna w mundurze podczas ceremonii wbicia gwoździa
 • mężczyzna w mundurze podczas wpisu do księgi pamiątkowej
 • mężczyzna w sutannie podczas ceremonii wbijania gwoździa
 • kobieta w niebieskiej sukience podczas ceremonii wbicia gwoździa
 • mężczyzna w mundurze oddaje honor przed sztandarem
 • mężczyzna w mundurze podczas ceremonii wbijania gwoździa
 • mężczyzna w garniturze z brodą podczas ceremonii wbijania gwoździa
 • policjanci stoją w szyku
 • mężczyzna w okularach i marynarce podczas wbijania gwoździa
 • na pierwszym planie sztandar leżący na stole, za nim księża dokonujący ceremonii poświęcenia
 • księżą święcący sztandar
 • mężczyzna w garniturze przekazuje sztandar mężczyźnie w mundurze
 • policjant trzymający sztandar, przed nim inny policjant klęczący na jednym kolanie
 • poczet sztandarowy na przeciwko policjanci oddający honor
 • poczet sztandarowy podczas przemarszu
 • poczet sztandarowy maszeruje ze sztandarem przed szykiem pocztów sztandarowych
 • mężczyzna w garniturze przemawia do mikrofonu
 • policjanci stojący w szyku
 • policjanci i funkcjonariusze innych służb oraz żołnierze stojący w szyku
 • policjant mówiący do mikrofonu
 • policjant w mundurze galowym podczas przemówienia
 • maszerujący policjanci
 • zdjęcie grupowe osób biorących udział w uroczystości
 • zdjęcie grupowe policjantów i innych osób
 • policjanci i inne osoby w kościele
 • funkcjonariusze w kościele, obok mężczyzna w płaszczu
 • kapłan podczas mszy
 • policjanci i inne osoby w kościele
 • policjanci ze sztandarami w kościele