Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

EUROPEJSKI DZIEŃ BEZ OFIAR ŚMIERTELNYCH NA DROGACH – zachowaj SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚĆ

Data publikacji 26.09.2019

Rozpoczęte w dniu dzisiejszym działania „EDWARD” mają na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach. Aby zwrócić uwagę mieszkańców Sokółki na fakt, że bezpieczeństwo zależy od wszystkich uczestników ruchu drogowego, przeprowadzone zostały zajęcia praktyczne z dziećmi ze szkół podstawowych.

Dziś, w ramach obchodów Europejskiego Dnia Bez Ofiar Śmiertelnych Na Drogach, przeprowadzone są w województwie podlaskim dwudziestoczterogodzinne działania „EDWARD”. Mają one na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach. Równolegle do działań kontrolnych policjanci prowadzą szereg akcji informacyjno-edukacyjnych. Jedną z tych inicjatyw było przedsięwzięcie zorganizowane przez policjantów Zespołu ds. Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii oraz Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Sokółce. O godzinie 10.00 w nowo powstałym Miasteczku Ruchu Drogowego, na Os. Zielonym, w Sokółce odbyły się praktyczne zajęcia z profesjonalnie przeprowadzonym instruktażem w ramach aktualnych przepisów ruchu drogowego. W działaniach wzięły udział klasy ze Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 oraz Szkoły Podstawowej nr 3, które wkrótce przystąpia do egzaminu na kartę rowerową. Na koniec dzieci wzieły udział w konkursie, podczas którego rozdane zostały elementy odblaskowe. Należy dodać, że zajęcia mogły odbyć się dzięki lokalnej współpracy z urzędem miasta, a także pracownikami sokólskiego OSiRu.

Policjanci raz jeszcze przypomnieli o pojęciu SZCZEGÓLNEJ OSTROŻNOŚCi zawartym w Ustawie Prawa o Ruchu Drogowym - sposób zachowania na drodze, polegający na zwiększeniu uwagi i dostosowaniu zachowania uczestnika ruchu do warunków i sytuacji zmieniających się na drodze, w stopniu umożliwiającym odpowiednio szybkie reagowanie.

Jednocześnie mundurowi informują, że każdy z nas - pieszy, czy też kierujący wpływa na poziom bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

  • Policjanci z dziećmi w Miasteczku Ruchu Drogowego.
  • Funkcjonariusz Ruchu Drogowego omawiający zasady przejścia przez pasy dla grupy dzieci.
  • Policjanci omawiają rodzaje znaków drogowych. Mundurowa wraz z dziećmi wskazują na pionowe znaki w Miasteczku Ruchu Drogowego.