Promocja służby w Policji - wizyta uczniów Zespołu Szkół w Sokółce - Aktualności - KPP Sokółka

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Promocja służby w Policji - wizyta uczniów Zespołu Szkół w Sokółce

Data publikacji 09.10.2019

Sokólscy policjanci spotkali się w komendzie z uczniami klasy mundurowej z Zespołu Szkół w Sokółce. Chętni mogli zapoznać się ze specyfiką służby w poszczególnych pionach.

Wczoraj, uczniowie klasy mundurowej z Zespołu Szkół w Sokółce imienia Mikołaja Kopernika odwiedzili Komendę Powiatową Policji w Sokółce. Funkcjonariusze z poszczególnych wydziałów rozmawiali z zainteresowaną młodzieżą na temat zadań oraz obowiazków wynikających ze służby. Młodzież dopytywała o warunki przyjęcia do służby i kolejne etapy rekrutacji.

Uczniowie otrzymali broszury z najważniejszymi informacjami dotyczącymi procesu rekrutacji do służby oraz atrakcyjnymi warunkami, jakie oferuje ta ścieżka kariery.

PRZYPOMINAMY:
służbę w Policji może pełnić:

  • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
  • korzystający z pełni praw publicznych,
  • posiadający co najmniej średnie wykształcenie,
  • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
  • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
  • Ponadto mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej, tj. odbyli zasadniczą służbę wojskową lub zostali przeniesieni do rezerwy.

Dodatkowe informacje dla kandydatów ubiegających się o służbę w Policji można znależć na stronie: http://praca.policja.pl/pwp/rekrutacja/informator-dla-kandyda