Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Debata społeczna w Suchowoli „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”

Data publikacji 16.12.2019

Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ” - to tytuł cyklu debat, które są organizowane w 2019 roku przez jednostki Policji w ramach zacieśniania współpracy ze społecznością lokalną. Dziś w takim spotkaniu wzięli udział przedstawiciele służb mundurowych, samorządów lokalnych, oświaty, pomocy społecznej oraz mieszkańcy gminy Suchowola.

Policjanci z  Komendy Powiatowej Policji w Sokółce, przy współpracy z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce przeprowadzili wczoraj debatę społeczną pod hasłem: „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”. W debacie wzięli udział przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, placówek oświatowych, funkcjonariusze służb mundurowych, członkowie organizacji pozarządowych oraz mieszkańcy Suchowoli. Przedstawiciele sokólskiej Policji zaprezentowali Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa i omówili zasady jej funkcjonowania. Wspomniano, o rozwoju projektu KMZB i przedstawiono funkcjonowanie mobilnej aplikacji „Moja komenda”. Poruszono również temat przestępczości na terenach wiejskich gminy Suchowola ze szczególnym uwzględnieniem kradzieży i kradzieży z włamaniem mających miejsce w latach 2018 – 2019. Następnie przekazano informacje na temat szeroko rozumianej działalności profilaktycznej prowadzonej przez funkcjonariuszy na terenie powiatu sokólskiego, zarówno ukierunkowanych na zwiększanie poczucia bezpieczeństwa obywateli jak i kształtowanie wśród nich świadomych postaw i zachowań, które w realny sposób przyczyniają się do zmniejszenia zjawisk społecznie niepożądanych. Następnie w trakcie dyskusji, do której włączyli się zaproszeni przedstawiciele służb i instytucji oraz mieszkańcy powiatu, skierowano do przedstawicieli Policji, samorządów oraz prelegentów szereg pytań i postulatów. Zostały one zanotowane przez mundurowych i będą wykorzystane do planowania kierunków dalszych policyjnych działań oraz przedstawione innym odpowiedzialnym podmiotom. W dalszej części debaty, Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, bryg. mgr inż. Dariusz Łukaszewicz poruszył ważne tematy profilaktyczne dotyczące zagrożeń w okresie jesienno-zimowym, dbania o drożność przewodów kominowych oraz zagrożenie jakie wynika z wypalania traw na nieużytkach rolnych. Na koniec spotkania uczestnicy debaty uzupełnili ankietę ewaluacyjną dotyczącą spotkania oraz oceny pracy policjantów.

  • Przywitanie uczestników debaty „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ” w Sali Konferencyjnej GOKSiT Suchowoli.
  • Przedstawienie funkcjonowania "Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa"
  • Mężczyzna, jako Jeden z uczestników debaty kieruje do policjanta pytania dotyczące bezpieczeństwa na terenie gminy Suchowola.
  • Film o aplikacji "Moja Komenda"
  • Zastępca Komendanta Państwowej Straży Pożarnej przedstawia zagadnienia dotyczące profilaktyki związane z bezpieczeństwem przeciwpożarowym. Rozdanie ankiet dotyczące debaty.
  • Uzupełnianie ankiet przez uczestników debaty „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”.