Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa - podsumowanie w powiecie sokólskim

Data publikacji 10.01.2020

Każdego dnia sokólscy policjanci weryfikują zgłoszenia przekazywane za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Funkcjonariusze podsumowali funkcjonowanie tego interaktywnego narzędzia na terenie powiatu sokólskiego za rok 2019. W tym czasie zweryfikowaliśmy 1574 zgłoszenia, z czego blisko 50% potwierdziliśmy i podjęliśmy ich eliminację.

Od początku roku 2019 policjanci z Sokółki odnotowali 1574 zgłoszenia. Najczęściej dotyczyły one przekraczania prędkości, spożywania alkoholu w miejscu niedozwolonym i nieprawidłowego parkowania. Mieszkańcy naszego powiatu zgłaszają również bezpańskie, wałęsające się psy oraz dzikie wysypiska śmieci.

Sokólscy policjanci zlikwidowali 172 zagrożenia wskazane przez obywateli. W tym na 34 zgłoszenia wałęsających się, bezpańskich psów, potwierdzono i zlikwidowano 12 takich miejsc. Pojawiające się wałęsające, bezpańskie psy pozbawione opieki, a także szczepień są bezpośrednim zagorożeniem dla mieszkańców.

KMZB to narzędzie, z którego może skorzystać każda osoba odwiedzająca stronę www.policja.pl/pol/mapa-zagrozen-bezpiecze/33880,dok.html. Tam już intuicyjnie zostaniecie poprowadzeni i z łatwością zgłosicie nieprawidłowości w waszym rejonie. Każde naniesione na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa zgłoszenia trafia do właściwej miejscowo jednostki i na bieżąco jest weryfikowane przez funkcjonariuszy z ogniwa patrolowo-interwencyjnego, ruchu drogowego, a także dzielnicowych. Pamiętajmy również, że oprócz wykroczeń za pośrednictwem KMZB możemy również zgłaszać przestępstwa.

Pamiętać należy, że Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jest to narzędzie, które pomaga policjantom w eliminowaniu zagrożeń uciążliwych społecznie. Jeśli jednak jesteśmy świadkami zdarzenia, w którym jest zagrożone życie lub zdrowie ludzkie należy skorzystać z numeru alarmowego 112. Wówczas odpowiednie służby niezwłocznie zajmą się zgłoszeniem.