O bezbezpieczeństwie podczas ferii - Aktualności - KPP Sokółka

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

O bezbezpieczeństwie podczas ferii

Data publikacji 15.01.2020

Sokólska policjantka spotkała się z dziećmi ze Szkoły Podstawowej w Starej Rozedrance. Podczas spotkania przypomniano uczniom zasady bezpieczeństwa w trakcie zimowego wypoczynku.

Sokóska policjantka spotkała się we wtorek z młodymi ludźmi w Szkole Podstawowje w Starej Rozedrance. Rozmawiała o zasadach bezpieczeństwa podczas zimowego wypoczynku. W pierwszej części prelekcji mundurowa omówiła podstawowe zasady, którymi należy się kierować podczas zimowych zabaw oraz radziła, jak reagować w sytuacjach zagrożenia i do kogo zwrócić się o pomoc. Następnie funkcjonariuszka przypomniała podstawowe zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zachęcała uczniów do używania odblasków. Uczestnicy na koniec spotkania otrzymali elementy odblaskowe.

 

  • Policjantka omawia zasady bezpieczeństwa z dziećmi W reku trzyma plansze obrazkową.
  • Policjantka rozdaje elementy odblaskowe dzieciom.
  • Policjantka wśród dzieci z elementami odblaskowymi.