Policjantki interaktywnie z uczniami - bezpieczeństwo w sieci - Aktualności - KPP Sokółka

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Policjantki interaktywnie z uczniami - bezpieczeństwo w sieci

Data publikacji 06.03.2020

Sokólskie policjantki przeprowadziły kolejne już interaktywne zajęcia dotyczące bezpieczeństwa w sieci. Tym razem rozmawiały z uczniami w Szkole Podstawowej w Malawiczach Dolnych, jednocześnie pokazując pozytywne wykorzystanie urządzeń z dostępem do Internetu.

Wczoraj, sokólskie policjantki rozmawiały o bezpieczeństwie w sieci z uczniami Szkoły Podstawowej w Malawiczach Dolnych. Mundurowe mówiły zarówno o pozytywnych, jak i negatywnych stronach korzystania z Internetu. Omówiły z uczniami zasady bezpiecznego poruszania się w sieci, w tym podstawową zasadę dotycząca zabezpieczenia urządzeń z dostępem do Interenetu za pomocą haseł. Zdefiniowane zostały  pojęcia, takie jak: cyberprzemoc oraz hejt. Poruszona została również kwestia odpowiedzialności prawnej dotycząca niewłaściwych zachowań w sieci. Podczas spotkania, dzięki sieciowemu połączeniu uczestnicy praktycznych ćwiczeń mogli udzielać odpowiedzi w interaktywnej prezentacji odnośnie omawianych zagrożeń. Podczas zajęć przypomniano także podstawowe zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Na zakończenie wszyscy uczestnicy zajęć otrzymali także elementy odblaskowe.

Tego rodzaju spotkania będą kontynuowane w przyszłości.

  • Policjantka prowadzi zajęcia profilaktyczne dotyczące bezpieczeństwa w sieci z uczniami.
  • Policjantka prowadzi z uczniami część interaktywną zajęć profilaktycznych dotyczących bezpieczeństwa w sieci
  • Uczestniczka spotkania w trakcie oglądania materiałów edukacyjnych dotyczących bezpieczeństwa w sieci. W lewym dolnym rogu znak graficzny - gwiazda z napisem Poiicja - Sokółka.