Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

„Dziecięca Szkoła Bezpieczeństwa” - uczniowie powiatu sokólskiego w akcji

Data publikacji 10.03.2020

Dzisiaj, w Komendzie Powiatowej Policji w Sokółce zainaugurowana została "Dziecięca Szkoła Bezpieczeństwa". Akcja ma na celu edukację najmłodszych dotyczącą bezpieczeństwa obejmującego różne obszary życia codziennego. Indeksy małego studenta otrzymali uczniowie z klasy drugiej i trzeciej Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Białostockiej.

Dzisiaj, w Komendzie Powiatowej Policji w Sokółce odbyła się inauguracja akcji "Dziecięca Szkoła Bezpieczeństwa”, w której uczestniczyli uczniowie klasy drugiej i trzeciej ze Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Białostockiej im. Tadeusza Kościuszki. Inaugurację rozpoczął Komendant Powiatowy Policji w Sokółce nadkomisarz Sławomir Kołakowski, który przywitał przybył gości. Następnie dzieciom wręczono indeksy oraz praktyczne plecaki, z których będą mogli skorzystać podczas planowanych zajęć. Do współpracy w akcji zaproszono Komendę Powiatową Straży Pożarnej w Sokółce, Podlaski Oddział Straży Granicznej w Kuźnicy, Nadleśnictwo Krynki, Oddział dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej w Sokółce, Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Sokółce. Cykliczne spotkania z dziećmi w ramach programu profilaktycznego mają na celu edukację z zakresu bezpieczeństwa obejmującego różne obszary codziennego życia, kształtowania postaw patriotycznych, wrażliwości najmłodszych w obszarze ochrony środowiska oraz promocja zdrowego stylu życia. Na zakończenie wizyty, dzieci zwiedziły Komendę Powiatową Policji w Sokółce zapoznając się z poszczególnymi stanowiskami pracy policjantów.

  • Komendant Powiatowy Policji w Sokółce wita przybyłych gości w związku z inauguracją akcji "Dziecięcej Szkoły Bezpieczeństwa".
  • Uczestnicy akcji z indeksami i upominkowymi plecakami "Dziecięcej Szkoły Bezpieczeństwa"
  • Policjantka omawia użytkowanie plecaków "Dziecięcej Szkoły Bezpieczeństwa" małym studentom.
  • Slajd z prezentacji z napisem "Dziecięca Szkoła Bezpieczeństwa". Obok stoi policjantka biorąca udział w inauguracji akcji.
  • Plecak "Dziecięcej Szkoły Bezpieczeństwa"