Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Podsumowanie działań policjantów na posiedzeniu Rady Powiatu Sokólskiego

Data publikacji 22.05.2020

Komendant Powiatowy Policji w Sokółce nadkom. Sławomir Kołakowski omówił efekty pracy funkcjonariuszy w minionym roku 2019, na posiedzeniu Rady Powiatu w Sokółce. Jednym z tematów było podsumowanie stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu sokólskiego.

Dziś, w hali sportowej przy Zespole Szkół w Sokółce odbyło się posiedzenie Rady Powiatu, której jednym z tematów było podsumowanie stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu sokólskiego. Komendant Powiatowy Policji w Sokółce nadkom. Sławomir Kołakowski omówił efekty pracy funkcjonariuszy w minionym roku 2019, przedstawiane na styczniowej odprawie służbowej.

Komendant podkreślił, iż na terenie powiatu sokólskiego rok 2019, był czasem wzrostu wykrywalności do 82,1%, co stanowi najwyższy procent wykrywalności przestępstw w ciągu ostatnich trzech lat. Wzrosła także wykrywalność przestępstw najbardziej uciążliwych społecznie, kształtując się na poziomie 50,5%. W 2019 dominowały przestępstwa kryminale w ilości 590, w tym 57 z kategorii przestępstw narkotykowych z wykrywalnością na poziomie 94,81%.

Po zakończeniu przedstawiania osiągniętych efektów Komendant Powiatowy Policji w Sokółce nadkomisarz Sławomir Kołakowski przyjął słowa uznania i podziękowania za zaangażowanie i codzienny trud sokólskich funkcjonariuszy od obradujących.

Podsuwanie odprawy służbowej w styczniu za 2019 rok w Komendzie Powiatowej Policji w Sokółce:

  • http://sokolka.policja.gov.pl/p13/aktualnosci/62584,Sokolscy-policjanci-podsumowali-wyniki-pracy-za-2019-rok.html?search=21102751