Obchody Święta Policji w Sokółce - Aktualności - KPP Sokółka

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Obchody Święta Policji w Sokółce

Data publikacji 20.07.2020

Dzisiaj ponad 130 osobowa załoga sokólskiej Policji obchodzi swoje święto. W sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Policji w Sokółce odbyła się uroczystość wręczenia nominacji na wyższe stopnie służbowe. Uroczystej zbiórce przewodniczył Komendant Powiatowy Policji w Sokółce nadkomisarz Sławomir Kołakowski. W obchodach udział wzięła kadra kierownicza, mianowani policjanci, a także zaproszeni goście. Tegoroczne święto przypada w 101. rocznicę powstania Policji Państwowej.

Polska Policja istnieje już 101 lat. Dzisiaj w obchodach Święta Policji biorą udział policjanci i pracownicy z Komendy Powiatowej Policji w Sokółce, w której służbę pełni ponad 130 funkcjonariuszy (w tym 28 kobiet i 103 mężczyzn) i zatrudnionych jest 32 pracowników cywilnych Policji.

W powiatowych obchodach Święta Policji, które odbyły się w sali konferencyjnej w Komendzie Powiatowej Policji w Sokółce udział wzięła kadra kierownicza, mianowani policjanci na czele z Komendantem Powiatowym Policji w Sokółce nadkomisarzem Sławomirem Kołakowskim oraz przedstawiciele władz samorządowych w tym Starosta Sokólski Piotr Rećko wraz z Wicestarostą Sokólskim Jerzym Białomyzym. Uroczystość rozpoczęła się od złożenia przez dowódcę uroczystości meldunku Komendantowi nadkomisarzowi Sławomirowi Kołakowskiemu o gotowości do rozpoczęcia uroczystej zbiórki. Następnie wprowadzony został sztandar Komendy Powiatowej Policji w Sokółce. Jako pierwszy głos zabrał gospodarz uroczystości Komendant Powiatowy Policji w Sokółce nadkomisarz Sławomir Kołakowski i przywitał przybyłych gości.

Tradycyjnie, podczas dzisiejszego święta przyznano akty mianowania na wyższe stopnie policyjne. W komendzie nominacje na wyższe stopnie policyjne otrzymało 54 funkcjonariuszy. W korpusie oficerów awansowało 4 policjantów, w korpusie aspirantów przyznano awanse 16 policjantom, w korpusie podoficerów – 24, zaś szeregowych – 10. Awanse wręczył Komendant Powiatowy Policji w Sokółce nadkomisarz Sławomir Kołakowski.

Decyzją Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów - Komendant Powiatowy Policji w Sokółce został dziś wyróżniony Medalem "100-lecia Powstania Policji Państwowej". Medal ten przyznany został na wniosek Zarządu Terenowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów Komendy Powiatowej Policji w Sokółce.

Obchody Święta Policji w Komendzie Powiatowej Policji w Sokółce poprzedzone zostały uroczystymi nabożeństwami odprawionymi w Sanktuarium Świętego Antoniego Padewskiego, a także w Cerkwi Świętego Aleksandra Newskiego w Sokółce.

 • Komendant Powiatowy Policji w Sokółce wita policjantów oraz gości.
 • Policjanci ustawieni w szeregi, przygotowani do mianowania na stopnie służbowe. W oddali Komendant Powiatowy Policji w Sokółce przemawia do policjantów.
 • Policjantka mianowana na wyższy stopień służbowy przyjmuje awans oraz gratulacje od Komendanta Powiatowego Policji w Sokółce.
 • Komendant Powiatowy Policji w Sokółce uhonorowany Medalem 100-lecia Powstania Policji Państwowej.
 • Przemówienie Starosty Sokólskiego do policjantów Komendy Powiatowej Policji w Sokółce.
 • Zakończenie uroczystości - przy mównicy Komendant Komisariatu Policji w Sokółce.
 • Wyprowadzenie sztandaru Komendy Powiatowej Policji w Sokółce przez policjantów na zakończenie uroczystej zbiórki.
 • Policjanci w trakcie nabożeństwa w Cerkwi Świętego Aleksandra Newskiego w Sokółce.
 • w Cerkwi Świętego Aleksandra Newskiego w Sokółce.
 • Komendant Powiatowy Policji w Sokółce w trakcie czytania podczas liturgii w Sanktuarium Świętego Antoniego Padewskiego.
 • Komendant Komisariatu Policji w Dąbrowie Białostockiej w trakcie śpiewania psalmu podczas liturgii w Sanktuarium Świętego Antoniego Padewskiego,
 • Policjanci wraz z kpłanami uczestniczącymi w Mszy Świętej na zakończenie nabożeństwa.