Egzamin na kartę rowerową i motorowerową - Aktualności - KPP Sokółka

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Egzamin na kartę rowerową i motorowerową

Data publikacji 29.05.2009

Komenda Powiatowa Policji w Sokółce zaprasza w dniu 1 czerwca 2009 roku w godz. 8.00 -12.00 wszystkich  chętnych, którzy chcą  uzyskać kartę rowerową i motorowerową  do Zespołu Szkół Integracyjnych w Sokółce gdzie znajduje się Miejsko-Gminne Centrum Ruchu Drogowego. W tych godzinach sokólscy policjanci przeprowadzą egzamin praktyczny z jazdy pojazdem. Pozytywne zaliczenie pozwoli uzyskać małoletniemu uprawnienia do kierowania rowerem i motorowerem. Przystępujący do egzaminu powinien zgłosić się ze swoim pojazdem, legitymacją szkolną, dokumentem potwierdzającym zdanie egzaminu teoretycznego w szkole  oraz  kaskiem.Pamiętaj:

•    karta rowerowa to zgodnie z polskim prawem o ruchu drogowym to jeden z dokumentów stwierdzających uprawnienie osoby niepełnoletniej do kierowania rowerem. Kartę rowerową można uzyskać po osiągnięciu wieku 10 lat oraz zdaniu egzaminu sprawdzającego
•    Motorowerzysta, który ukończył 13 lat i nie osiągnął 18 lat, może kierować motorowerem tylko wtedy, jeśli posiada uprawnienia, czyli kartę motorowerową.
•    Motorowerem możesz wyjechać na drogę, jeśli masz przy sobie 3 dokumenty: kartę motorowerową, dowód rejestracyjny pojazdu oraz ważną polisę ubezpieczeniową OC - odpowiedzialności cywilnej lub dowód opłacenia składki.
•    Kierowca motoroweru i przewożona przez niego osoba muszą w czasie jazdy mieć na głowach kaski.
•    Motorower musi być sprawny technicznie i posiadać czytelne tablice rejestracyjne.
•    Karta motorowerowa to dokument uprawniający do prowadzenia pojazdów z silnikiem do pojemności 50 cm3 - skuterów, motorowerów i motorynek.
•    Motorowerzystę obowiązuje na drodze wiele reguł identycznych z tymi, jakie rządzą ruchem samochodowym. Dlatego warto je poznać - będziesz bezpieczniejszy na drodze, a w przyszłości łatwiej zdasz egzamin na prawo jazdy.