Odprawa roczna w KPP Sokółka - Aktualności - KPP Sokółka

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Odprawa roczna w KPP Sokółka

Data publikacji 22.01.2010

     Wczoraj sokólscy policjanci podsumowali efekty swojej ubiegłorocznej pracy.

     W dniu 21 stycznia 2010 roku w siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Sokółce odbyła się odprawa służbowa podsumowująca wyniki pracy jednostki w roku 2009. W odprawie udział wzięli: insp. Igor Parfieniuk  Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku, wicestarosta powiatu sokólskiego Cecylia Waszkiewicz, Burmistrz Sokółki Stanisław Małachwiej,  Prezes Sądu Rejonowego w Sokółce Krzysztof Kruk, Prokurator Prokuratury Rejonowej w Sokółce Anatol Pawluczuk, Przewodniczący Komisji Infrastruktury, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego przy Radzie Miejskiej w Sokółce Tomasz Grynczel, kierownictwo oraz funkcjonariusze i pracownicy cywilni komendy.

     Komendant  Powiatowy Policji w Sokółce mł. insp. Wiesław Małachwiej odprawę rozpoczął od powitania zebranych gości i wszystkich pracowników. Następnie przedstawił efekty pracy poszczególnych pionów służbowych oraz omówił stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu sokólskiego w roku 2009. W swoim wystąpieniu komendant podkreślił  znaczenie współdziałania z władzami samorządowymi oraz służbami i instytucjami działającymi na rzecz szeroko rozumianego bezpieczeństwa.  
Zaproszeni goście w swoich wystąpieniach dobrze ocenili pracę funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Sokółce. Miłą niespodziankę przygotował Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku insp. Igor Parfieniuk, który przekazał do użytku KPP w Sokółce nowy pojazd służbowy na potrzeby służb patrolowych. Dziękując  za  pracę w roku 2009 wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom komendy życzył  też osiągnięcia wysokich wyników w roku bieżącym.