Spotkanie Sokólskiej Rady Miejskiej w komendzie - Aktualności - KPP Sokółka

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie Sokólskiej Rady Miejskiej w komendzie

Data publikacji 10.07.2011

Sokólska Rada Miejska i Zastępca Burmistrza Sokółki spotkali się z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Sokółce.

W piątek o 10.00 Komendant Powiatowy Policji w Sokółce mł.insp. Wiesław Małachwiej powitał przedstawicieli Rady Miejskiej Sokółki oraz Zastępcę Burmistrza Sokółki w swojej siedzibie. Na początek spotkania omówił wyniki osiągnięte przez jednostkę w I połowie 2011 roku  oraz współpracę z samorządami lokalnymi. Następnie kom. Jacek Depczyński – I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji omówił zagadnienie dotyczące wpływu samorządu lokalnego na ochronę porządku i bezpieczeństwa publicznego. Szeroko omówiono problem założenia monitoringu miejskiego oraz doposażenia "przyjaznego pokoju" w sprzęt adio-wizualny, który w dużej mierze może przyczynić się do zmniejszenia stresu i przykrych przeżyć przez dzieci - ofiary przemocy w trakcie przesłuchań. Po zakończonym spotkaniu radni zwiedzili komendę oraz wyrazili chęć kolejnego spotkania już po wakacjach.