Konkurs na Europejska Nagrodę Prewencji Kryminalnej ( ECPA) - Aktualności - KPP Sokółka

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Konkurs na Europejska Nagrodę Prewencji Kryminalnej ( ECPA)

Data publikacji 10.08.2011

Rusza kolejna edycja konkursu na Europejską Nagrodę Prewencji Kryminalnej. Tegoroczny temat to: „Sport, nauka i sztuka w zapobieganiu przestępczości wśród dzieci i młodzieży”.

Departament Analiz i Nadzoru Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji po raz kolejny ogłosił nabór projektów do konkursu o Europejską Nagrodę Prewencji Kryminalnej (ECPA). Tegorocznym temat konkursu to „Sport, nauka i sztuka w zapobieganiu przestępczości wśród dzieci i młodzieży”, szczegółowe informacje na powyższy temat zostały umieszczone na stronie internetowej MSWiA – w zakładce Ministerstwo, należy wybrać Współpracę Międzynarodową/EUCPN (Europejska Sieć Zapobiegania Przestępczości)
http://www.mswia.gov.pl/portal/pl/625/8301/Europejska_Siec_Zapobiegania_Przestepczosci_EUCPN.html .
   
Projekt składany do konkursu ECPA powinien spełniać w szczególności następujące kryteria:
•    dotyczyć i/lub ograniczenia przestępczości lub poczucia zagrożenia, mieszcząc się w ramach tematu konkursu,

•    zostać uprzednio poddany ewaluacji, która wskazuje, iż wszystkie bądź większość jego celów została osiągnięta,


•    być innowacyjnym, opartym na nowym podejściu i trafnie dobranych metodach, o ile jest to możliwe,

•    opierać się na współpracy pomiędzy różnymi podmiotami, jeżeli jest to możliwe,


•    dawać możliwość powielenia i zastosowania przez różne podmioty Państw Członkowskich Unii Europejskiej.


Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z założeniami konkursu