16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze Względu na Płeć - Aktualności - KPP Sokółka

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze Względu na Płeć

Data publikacji 28.11.2011

25 listopada obchodzony jest jako Międzynarodowy Dzień Przemocy Wobec Kobiet. Rozpoczyna on również międzynarodową kampanię pod nazwą "16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze Względu na Płeć" organizowaną przez Centrum na rzecz Globalnego Przywództwa Kobiet (Center for Women's Global Leadership). Akcję kończy Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka - 10 grudnia. Daty kampanii nie są przypadkowe, mają podkreślić związek pomiędzy przemocą wobec kobiet a naruszeniem praw człowieka.

Wykaz placówek pomocowych w sytuacjach związanych z występowaniem przemocy:

  • Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar przemocy w Rodzinie „ Niebieska linia”, tel. bezpłatny 0 801 00 02 ( w dni powszednie i soboty w godz. 8:00- 22:00, a w niedzielę i święta w godz. 8:00-16:00).
    Ponadto w ramach pogotowia działa również poradnia e- mailowa o adresie: niebieskalinia@niebieskalinia.net, a także telefoniczna poradnia prawna prowadząca dyżury w poniedziałki i w piątki w godz. 17:00-21:00 pod numerem tel. (22) 666 2850 oraz w środy w godz. 18:00- 22:00 pod numerem tel. 0 801 12 00 02,

  • Warszawa Niebieska Linia , tel. (22) 668 70 00 (poradnia telefoniczna działająca w dni powszednie w godz. 14:00- 22:00: dyżur prawny odbywa się w poradni we wtorki i piątki w godz. 18:00-22:00),

  • Poradnia Telefoniczna Dla Osób w Kryzysie Emocjonalnym, tel. 116 123

  • Telefon interwencyjny dla kobiet  Doświadczających Przemocy 078 930 65 66 (w poniedziałek w godz. 10:00-20:00, od wtorku do piątku w godz. 10:00- 16:00).


KOMENDA POWIATOWA POLICJI

ul. Białostocka 69b

16-100 Sokółka tel. 112 lub 997

www.sokolka.policja.gov.pl

URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

ul. Kościuszki 1

16-100 Sokółka

tel. 85 711 09 41

PORADY PRAWNE I OBYWATELSKIE

w Urzędzie Miejskim w Sokółce:

wtorek: 14.00 – 17.00

piątek : 10.00 – 13.00

tel. 85 711 0900

PUNKT POMOCY RODZINIE

profesjonalna, bezpłatna, pomoc osobom indywidualnym, małżonkom i rodzinom

ul. Plac Kościuszki 26 (stara przychodnia, wejście od parku)

16- 100 Sokółka

pedagog, mediator : wtorek 16.00 – 17.00

psycholog: środa 15.30 – 17.30

psycholog, mediator : czwartek 14.00 - 18.00

Na spotkanie można umówić się osobiście w Punkcie Pomocy Rodzinie lub telefonicznie we wskazanych

godzinach pracy

tel. 784 750 896

MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

16- 100 Sokółka

ul. Wojska Polskiego 7

pomoc prawna tel. 85 711 20 64

***

16-200 Dąbrowa Białostocka

ul. Solidarności 1

tel. 85 712 11 08

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

ul. Piłsudskiego 8

16- 100 Sokółka

pomoc prawna indywidualna- interwencyjna - tel. 085 711 08 43

SOKÓLSKI FUNDUSZ LOKALNY

Ośrodek Wsparcia Rodziny

ul. Plac Kościuszki 9

16- 100 Sokółka

tel. 85 711 57 00

www.sfl.org.pl

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA

16-100 Sokółka

ul. Mickiewicza 11

tel. 85 711 32 91

***

16-200 Dąbrowa Białostocka

ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 24a

tel. 85 712 13 46

PROKURATURA REJONOWA

ul. Piłsudskiego 7

16-100 Sokółka

tel. 85 722 99 60