Uwaga na fajerwerki - Aktualności - KPP Sokółka

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Uwaga na fajerwerki

Data publikacji 28.12.2011

Niewłaściwe obchodzenie się z petardami i innymi wyrobami pirotechnicznymi może stanowić duże zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego. Niejednokrotnie również dobra materialne są uszkadzane w wyniku niefrasobliwego obchodzenia się z materiałami łatwopalnymi.

Sokólska policja apeluje aby pamiętać o bezpieczeństwie własnym i osób postronnych oraz zachowanie szczególnej ostrożności przy odpalaniu środków pirotechnicznych. Zanim odpalisz petardę zapoznaj się najpierw z jej instrukcją obsługi, która powinna być w języku polskim, sprawdź nazwę producenta lub nazwę importera, liczbę wyrobów w opakowaniu, informacje o zasadach dopuszczenia produktu do obrotu oraz datę ważności. Fajerwerków nie wolno odpalać z ręki, na balkonie, z okna czy z dachu pokrytego papą. Najlepiej wybrać w tym celu gładką, równą powierzchnię (np. beton czy asfalt), aby petardy nie przewróciły się. Pamiętajmy, że nie wolno rozbierać rac, podchodzić do niewybuchów i ponownie próbować je odpalać, kierować nieodpalonych fajerwerków w stronę inną niż do góry, stawiać fajerwerków odwrotnie niż jest to wskazane na etykiecie czy wrzucać do ogniska.W czasie odpalania materiałów pirotechnicznych pamiętajmy o bezpieczeństwie najmłodszych.

Jednocześnie przypominamy, że na terenie województwa podlaskiego ustanowiony jest zakaz używania środków pirotechnicznych w miejscach publicznych. Zgodnie z Rozporządzeniem Porządkowym Wojewody Podlaskiego zakaz ten nie obowiązuje w dniu 31 grudnia 2011 oraz 1, 13 i 14 stycznia 2012 r. Wszyscy, którzy naruszą ten zakaz będą odpowiadać jako sprawcy wykroczenia i podlegają karze grzywny do 500 złotych.

Również osobie, która sprzedaje materiały pirotechniczne osobie niepełnoletniej, grozi kara nawet do dwóch lat pozbawienia wolności. (art. 37 Ustawy z dn. 22.06.2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym)

PAMIĘTAJ!

Nieostrożne, nierozważne obchodzenie się z fajerwerkami może być przyczyną wielu nieszczęśliwych wypadków!Kliknij tu