Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw - Aktualności - KPP Sokółka

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw

Data publikacji 21.02.2012

22 lutego przypada Międzynarodowy Dzień Ofiar Przestępstw, ustanowiony w państwach członkowskich Rady Europy i Unii Europejskiej w 1988r. Od 20 lutego uruchomione zostanie specjalnie stworzone na ten cel forum dyskusyjne na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.

Świadkowie oraz osoby pokrzywdzone przestępstwem każdego dnia mają możliwość uzyskania pomocy - informacji o swoich prawach, obowiązkach, procedurach i etapach postępowania prawnego oraz instytucjach pomocowych. Jest ona udzielana przez jednostki Policji, prokuratury, sądy ale także inne instytucje pomocowe – pomoc społeczną, komisje rozwiązywania problemów alkoholowych, organizacje pozarządowe.

W ramach Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw w jednostkach Policji całego województwa podlaskiego, sądach, prokuraturach i instytucjach pomocowych organizowane będą dyżury specjalistów z rożnych dziedzin. Międzynarodowy Dzień Pomocy Ofiarom Przestępstw przypada na 22 lutego br. W związku z tym obchody „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw” obejmą okres od 20 do 24 lutego bieżącego roku. Głównym celem tych działań jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.

W ramach tej inicjatywy ze szczebla krajowego zaplanowano m.in. zorganizowanie w Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem interdyscyplinarnych dyżurów (psycholog, pracownik socjalny, prawnik, policjant, komornik, kurator). W województwie podlaskim taki ośrodek funkcjonuje przy Centrum Aktywności Społecznej „Pryzmat” w Suwałkach.

Z ramienia Komendy Wojewódzkiej Policji  w Białymstoku od poniedziałku do piątku (20-24 lutego) w godzinach 12.00-14.00 uruchomione zostanie internetowe forum dyskusyjne dotyczące praw ofiar przestępstw. W tym czasie na forum dyżurować będą policjanci/pracownicy KWP.  Do udziału w forum zaproszono również inne instytucje - m.in. sąd i prokuraturę. Dostęp do forum możliwy będzie ze strony internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku – poprzez kliknięcie znajdującego się po prawej stronie witryny baneru pn. „Pomoc ofiarom przestępstw” (zakładka dot. forum będzie aktywna od 20 lutego b.r.). W banerze tym znajdują się także przydatne informacje na tematy dotyczące patologii społecznych oraz praw ofiar przestępstw tu czytaj więcej .

Na forum – po zalogowaniu będzie można anonimowo zasięgnąć porady, podzielić się swoimi doświadczeniami czy opiniami na temat praw ofiar przestępstw. Każdy dzień na forum poświęcony zostanie innemu zagadnieniu:

 • 20 lutego (poniedziałek) – uzależnieniom,
 • 21 lutego (wtorek) – przemocy w rodzinie i przemocy seksualnej,
 • 22 lutego (środka-w tym terminie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Pomocy Ofiarom Przestępstw) – omawiane będą wszelkie zagadnienia dotyczące praw ofiar przestępstw,
 • 23 lutego (czwartek) - zagadnieniom ruchu drogowego,
 • 24 lutego (piątek) - głównym tematem będą małoletni pokrzywdzeni przestępstwem, w związku z czym do udziału w forum zapraszamy nie tylko dorosłych, ale przede wszystkim dzieci i młodzież.

Nad właściwym przebiegiem dyskusji będzie czuwał moderator.

Najważniejszym prawem jakie przysługuje osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz świadkom przestępstw jest możliwość zawiadomienia o tym (Policji, prokuratury, sądu lub instytucji pomocowej) i szukania pomocy. Im więcej wsparcia otrzymają osoby pokrzywdzone, tym bardziej efektywne mogą być toczące się procedury prawne. Jeśli stała ci się krzywda – np. ktoś cię okradł, pobił, napadł, zastraszał – zgłoś to! To normalne, że się wstydzisz, jest ci głupio, boisz się.  Ważne, byś pokonał swoje obawy i zgłosił to.  Wtedy jest szansa, że sprawca nie pozostanie bezkarny. Każdy (bez względu na wiek, płeć, rasę, narodowość, etc.) może złożyć zawiadomienie o przestępstwie do Policji lub Prokuratury.  O tym, że dzieje się coś podejrzanego lub komuś dzieje się krzywda możesz zawiadomić: PISEMNIE – TELEFONICZNIE – OSOBIŚCIE - RÓWNIEŻ ANONIMOWO ! KAŻDA INFORMACJA JEST SPRAWDZANA. Jeśli masz problem i nie wiesz co masz zrobić, a jesteś niepełnoletni, POWIEDZ o tym komuś dorosłemu. Możesz również zadzwonić na bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży – 116 111. Dostępny jest także numer 116 123 – dla osób przeżywających kryzys emocjonalny.

 • Jeśli wiesz, że komuś dzieje się krzywda możesz powiadomić również placówkę opieki społecznej lub inną instytucję, która zajmuje się pomaganiem. 
 • Jeżeli zachodzi uzasadniona obawa użycia przemocy lub groźby bezprawnej osoba pokrzywdzona oraz świadek mogą żądać utajnienia swoich danych osobowych oraz domagać się zastrzeżenia danych dotyczących jej miejsca zamieszkania do wyłącznej wiadomości prokuratora lub sądu. W takim wypadku pisma procesowe doręcza się wówczas do instytucji, w której pokrzywdzony jest zatrudniony lub na inny wskazany przez niego adres.
 • Jeśli zostałeś pokrzywdzony przestępstwem szukaj pomocy: prawnej, psychologicznej, medycznej.
 • Jeśli twoje dziecko zostało pokrzywdzone przestępstwem lub było świadkiem przestępstwa i będzie przesłuchiwane – zapewnij mu wcześniej wsparcie psychologiczne, tak aby udział w tej procedurze był dla niego jak na mniej stresujący.
 • Jeśli twoje dziecko jest ofiarą/świadkiem przestępstwa i będzie zeznawać w sądzie – wnioskuj o przesłuchanie w warunkach tzw. Niebieskiego/przyjaznego pokoju przesłuchań.
 • W trakcie postępowań prowadzonych przez organy ścigania pokrzywdzony nie musi być tylko biernym świadkiem. Może brać w nich czynny udział - na przykład: przeglądać akta sprawy, robić z nich odpisy, wnioskować o dopuszczenie dowodów, brać udział w  tzw. czynnościach niepowtarzalnych (np. w przesłuchaniu świadka, którego nie można będzie przesłuchać w sądzie, oględzinach…).
 • Aby brać czynny udział w sprawie sądowej możesz wnioskować o ustanowienie siebie oskarżycielem posiłkowym. Dzięki temu będziesz miał możliwość zadawać pytania przesłuchiwanym przez sąd, zabierać głos w każdej kwestii podlegającej rozstrzygnięciu, wnieść samodzielnie apelację od wyroku sadu rejonowego.

Warto znać swoje prawa. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając tutaj.

W związku z w/w inicjatywą w Komendzie Powiatowej Policji w Sokółce od poniedziałku do piątku (od 20-24 lutego 2012 r.) w godzinach 8.00 - 14.00dyżur informacyjny będą pełnić funkcjonariusze Wydziału Prewencji, Wydziału Kryminalnego oraz Wydziału Ruch Drogowy. Porad również będą udzielać policjanci z Komisariatów oraz Posterunków Policji w Powiecie Sokólskim.

KP Dąbrowa Białostockaw dniach 20 – 24 lutego 2012 r. w godzinach 8.00- 14.00

PP Suchowolaw dniach 20-24 lutego 2012 r. w godz. 9.00 – 14.00

PP w Janowie– w dniu 20 lutego 2012 r. w godzinach 9.00 – 15.00

PP Krynki – Punkt Przyjęć Interesantów w Szudziałowie– w dniu 20 lutego 2012 r. w

godzinach 8.00 – 10.00

PP Kuźnica-w dniach 20-24 lutego 2012 r. w godzinach 12.00 – 14.00


Również w Prokuraturze Rejonowej w Sokółce w ramach  "Tygodnia Ofiar Przestępstw" (20-24

luty 2012 r.) w godzinach 9.00 -15.00 wyznaczeni Prokuratorzy Prokuratury Rejonowej będą

udzielali informacji zainteresowanym o uprawnieniach pokrzywdzonych w sprawach karnych.

http://www.bialystok.po.gov.pl/prokuratury-rejonowe/sokolka/informacje-prasowe 


 

 

 

KOMENDA POWIATOWA POLICJI

ul. Białostocka 69b

16-100 Sokółka tel. 112 lub 997

www.sokolka.policja.gov.pl

URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

ul. Kościuszki 1

16-100 Sokółka

tel. 85 711 09 41

PUNKT POMOCY RODZINIE

profesjonalna, bezpłatna, pomoc osobom indywidualnym, małżonkom i rodzinom

ul. Plac Kościuszki 26 (stara przychodnia, wejście od parku)

16- 100 Sokółka

psycholog: wtorek 16.00 – 17.00

psycholog: środa 15.30 – 17.30

psycholog, mediator : czwartek 14.00 - 18.00

Na spotkanie można umówić się osobiście w Punkcie Pomocy Rodzinie lub telefonicznie we wskazanych

godzinach pracy

tel. 784 750 896

MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

16- 100 Sokółka

ul. Wojska Polskiego 7

pomoc prawna tel. 85 711 20 64

***

16-200 Dąbrowa Białostocka

ul. Solidarności 1

tel. 85 712 11 08

***

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

ul. Piłsudskiego 8

16- 100 Sokółka

pomoc prawna indywidualna- interwencyjna - tel. 085 711 08 43

SOKÓLSKI FUNDUSZ LOKALNY

Ośrodek Wsparcia Rodziny

ul. Plac Kościuszki 9

16- 100 Sokółka

tel. 85 711 57 00

www.sfl.org.pl

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA

16-100 Sokółka

ul. Mickiewicza 11

tel. 85 711 32 91

***

16-200 Dąbrowa Białostocka

ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 24a

tel. 85 712 13 46

PROKURATURA REJONOWA w SOKÓŁCE

ul. Piłsudskiego 7

16-100 Sokółka

tel. 85 722 99 60