Uwaga! Rusza „Detektyw na wakacjach” - Aktualności - KPP Sokółka

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Uwaga! Rusza „Detektyw na wakacjach”

Data publikacji 03.07.2012

W województwie podlaskim rusza letnia propozycja spędzania czasu wolnego skierowana do dzieci i młodzieży - pod nazwą „Detektyw na Wakacjach”.

W każdy poniedziałek - począwszy od 2 lipca 2012 roku na stronie internetowej www.bezpiecznik-podlaskie.pl, w zakładce „Wakacje”umieszczana będzie historia, której bohater - Detektyw Bezpiecznik otrzyma zlecenie rozwiązania tajemniczego śledztwa. Każdy z uczestników zabawy będzie mógł wcielić się w rolę detektywa i korzystając z podpowiedzi rozwiązać tajemnicze śledztwo. Zabawa będzie trwała od poniedziałku do piątku. W każdy piątek nastąpi rozwiązanie internetowego zadania. Spośród osób, które rozwiążą tygodniowe zadanie zostaną wylosowani zwycięzcy, którzy zostaną nagrodzeni. Ponadto w okresie wakacji na terenie województwa podlaskiego odbywać się będą także gry plenerowe, nawiązujące do tygodniowego śledztwa internetowego. Uczestnicy - aby rozwiązać śledztwo będą musieli wykonać zadania związane z bezpiecznym zachowywaniem się podczas letniego wypoczynku np. uratować tonącą osobę, zgasić pożar, telefonicznie powiadomić dyżurnego Policji o niebezpiecznym zdarzeniu itp. W grze będą mogły wziąć udział maximum 5-osobowe drużyny.

Terminy gier plenerowych w województwie podlaskim:

  1. 05 lipca 2012 roku – Grajewo – Klub Hades – początek godz. 11.00
  2. 06 lipca 2012 roku – Goniądz – Plaża – początek godz. 10.00
  3. 12 lipca 2012 roku – Dobrzyniewo Duże – Zespół Szkół – początek godz. 10.00
  4. 13 lipca 2012 roku – Sokoły – Zespół Szkół – początek godz. 10.00
  5. 20 lipca 2012 roku – Hajnówka – OSiR- początek godz. 10.00
  6. 29 lipca 2012 roku – Wasilków – Święta Woda – początek godz. 10.00
  7. 03 sierpnia 2012 roku – Sokółka – początek godz. 10.00
  8. 09 sierpnia 2012 roku - Gawrych Ruda – Ośrodek pod Ukleją -  pocztek godz. 10.00
  9. 10 sierpnia 2012 roku – Stare Zakrzewo – Szkoła Podstawowa początek godz. 10.00
  10. Miejscowość, do której zostanie zaproszony detektyw Bezpiecznik (wybrana losowo spośród wszystkich zgłoszeń).

Jest możliwość, aby Detektyw przyjechał z grą plenerową do danej miejscowości, w tym celu należy zaprosić Detektywa do siebie. Na zaproszenia Detektyw Bezpiecznik czeka do 20 lipca 2012 roku pod adresem email:detektyw@bezpiecznik-podlaskie.pl. (wybór miejscowości nastąpi w drodze losowania spośród wszystkich zgłoszeń, które napłynął na wskazany adres meilowy w wyznaczonym terminie).

* wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji – www.podlaska.policja.gov.pl