Razem przeciw przemocy w rodzinie - Aktualności - KPP Sokółka

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Razem przeciw przemocy w rodzinie

Data publikacji 14.11.2012

 

Sokólscy policjanci pod honorowym patronatem Starosty Sokólskiego zorganizowali konferencję pn. "Razem przeciw przemocy w rodzinie". W Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego spotkali się przedstawiciele oświaty, służby zdrowia oraz instytucji pomocowych.

Wczoraj w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sokółce odbyła się konferencja szkoleniowa poświęcona zjawisku przemocy w rodzinie. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przy współpracy sokólskich policjantów oraz pracowników Wydziału Zdrowia Starostwa Powiatowego w Sokółce. Uroczystego otwarcia Konferencji dokonał Starosta Sokólski wraz z Komendantem Powiatowym Policji w Sokółce. Następnie przedstawicielki Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Sokółce omówiły zjawisko przemocy, jej rodzaje oraz sposoby pomocy osobom jej doświadczającym. Po omówieniu skali zjawiska przemocy w rodzinie na terenie powiatu sokólskiego, którą przedstawiła funkcjonariuszka zespołu ds. nieletnich, głos zabrała policjantka z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, która szczegółowo mówiła zakres zmian w znowelizowanej Ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i wynikające z niej obowiązki poszczególnych instytucji. Następnie Pani Kierownik Wydziału Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Obywatelskich przedstawiła zadania przedstawicieli służby zdrowia dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie, natomiast pracownica Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przybliżyła zebranym „Powiatowy Program Pomocy Rodzinie” oraz „Powiatowy Program Korekcyjno - Edukacyjny dla Sprawców Przemocy w Rodzinie”. Ostatnim prelegentem była policjantka Wydziału Kryminalnego sokólskiej komendy, która przedstawiła zjawisko przemocy w postępowaniu karnym, na podstawie obowiązujących przepisów. Obecność na konferencji tak wielu zainteresowanych osób świadczy o tym, że jej zorganizowanie było bardzo potrzebne, a przekazane informacje zaowocują rzetelną pomocą osobom doświadczającym przemocy.