Międzynarodowy Dzień Tolerancji - Aktualności - KPP Sokółka

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Międzynarodowy Dzień Tolerancji

Data publikacji 16.11.2012

Sokólscy policjanci w ramach obchodów Dnia Tolerancji spotkali się z uczniami szkół średnich oraz gimnazjalnych. W omawianych tematach poruszyli również tematykę tolerancji dla odmienności drugiego człowieka. Ta tematyka stale gości na spotkaniach edukacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży powiatu sokólskiego.

Policjanci z Komendy Powiatowej w Sokółce w związku z przypadającym na dzień 16 listopada Międzynarodowym Dniem Tolerancji w minionym tygodniu przyprowadzili spotkania z uczniami szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych, mających na celu edukację również w zakresie tolerancji i szacunku dla wielokulturowości. Przypomnieli, że każdy, niezależnie od kultury, wyznania, koloru skóry, wyglądu zewnętrznego oraz statusu społecznego zasługuje na szacunek i akceptację.

16 listopada obchodzimy Międzynarodowy Dzień Tolerancji, ustanowiony w 1995 r. z inicjatywy UNESCO. Obchody Dnia Tolerancji mają na celu przede wszystkim uwrażliwienie społeczności na wszelkie przejawy nietolerancji i ksenofobii. Kraje członkowskie UNESCO przyjęły Deklarację na Temat Zasad Tolerancji. Promocja tolerancji i poszanowania ma istotne znaczenie w tworzeniu atmosfery sprzyjającej akceptowaniu różnorodności kulturowej. Artykuł 1 Deklaracji Zasad Tolerancji brzmi:

"Tolerancja to szacunek, akceptacja i uznanie bogactwa różnorodności kultur na świecie, naszych form wyrazu i sposobów na bycie człowiekiem. Sprzyja jej wiedza, otwartość, komunikowanie się oraz wolność słowa, sumienia i wiary. Tolerancja jest harmonią w różnorodności. To nie tylko moralny obowiązek, ale także prawny i polityczny warunek. Tolerancja - wartość, która czyni możliwym pokój - przyczynia się do zastąpienia kultury wojny kulturą pokoju."


 


Międzynarodowy Dzień Tolerancji - Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ