Aby ferie były bezpieczne - Aktualności - KPP Sokółka

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Aby ferie były bezpieczne

Data publikacji 21.01.2013

Dziś w województwie podlaskim rozpoczęły się ferie zimowe, które potrwają do 3 lutego 2013 roku. Od obowiązków szkolnych będą odpoczywać również uczniowie powiatu sokólskiego

Sokólscy policjanci apelują do rodziców jak też i uczniów o zastosowanie poniższych zasad, które

spowodują, że wolny czas będzie dużo bezpieczniejszy dla wszystkich.


 

APEL DO RODZICÓW

PAMIĘTAJMY


wolny niezagospodarowany czas naszych dzieci i młodzieży w połączeniu z brakiem nadzoru rodziców, łatwo sprzyja powstaniu nieszczęśliwych zdarzeń.

DLATEGO…

 • Zawsze powinniście wiedzieć gdzie i z kim przebywają wasze pociechy.

 • Starajcie się wyposażyć swoje dzieci w niezbędną wiedzę dotyczącą unikania zagrożeń oraz znajomości numerów telefonów służb ratowniczych, jak również do waszych miejsc pracy.

 • Wysyłając dzieci na zorganizowane formy wypoczynku upewnijcie się, czy będą one miały właściwą opiekę i zapewnione bezpieczeństwo. Na http://www.wypoczynek.men.gov.pl/ znajdziesz organizatorów, którzy mają aktualne zezwolenia, czyli np. uzyskanie zgody Sanepidu i Straży Pożarnej. Obok Kuratorium podobne informacje można uzyskać w Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystki. Firma prywatna musi mieć dodatkowo zezwolenie na prowadzenie działalności turystycznej. Sprawdzić to można na stronie http://www.turystyka.gov.pl/

 • Jeżeli Twoje dziecko zostaje w domu przypomnij o zakazie wpuszczania do domu osób nieznajomych.

Naucz dziecko, aby:

 • nie opowiadało o wyposażeniu domu, zasobach rodziny i stanie majątkowym,

 • nie rozmawiało z nieznajomymi,

 • nie wsiadało do samochodów osób nieznajomych,

 • nie przyjmowało od ludzi nieznajomych żadnych prezentów, przedmiotów na przechowanie

 • nie przebywało w miejscach grupowania się osób palących lub spożywających napoje alkoholowe,

 • nie wchodziło na lód na rzece, stawie lub innych zbiornikach wodnych, i nie ślizgało się w takich miejscach,

 • nie wchodziło na lód, który już się pod kimś złamał,

Zadbajcie o widoczność dziecka na drodze – wyposażcie ich wierzchnie ubrania w elementy

odblaskowe.


PRZED WYJAZDEM PAMIĘTAJ:


 • zgłoś do kontroli autokar, którym Twoje dziecko lub wychowanek będzie wyjeżdżał na ferie. 

Taką prośbę można skierować kilka dni wcześniej do Wydziału Ruchu Drogowego w

Komendzie Powiatowej Policji w Sokółce dzwoniąc na numery 85 711 0272, 85 711 260 lub przesłać

w formie pisemnej na numery faxu 85 711 0260 lub 85 711 0215.

 • jeśli autokar wyposażony jest w pasy bezpieczeństwa, przewożone nim dzieci muszą mieć je zapięte,

 • przejścia w autokarze powinny pozostawać wolne, co umożliwia szybkie opuszczenie pojazdu w razie

 ewakuacji   (wszystkie bagaże należy ulokować na półkach lub w bagażniku autokaru),

 • w przypadku wycieczek autokarowych najlepiej gdy jeden opiekun przypada na 15 osób, kierownik wycieczki zajmuje miejsce obok kierowcy,
 • miejsca przy drzwiach są zarezerwowane dla osób dorosłych, dziecko przy drzwiach siedzieć nie

 powinno,

 • uczestnicy wycieczek i imprez powinni być objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych

 wypadków,

 • podczas podróży samochodem osobowym dzieci powinny mieć zapięte pasy bezpieczeństwa, tak jak ich rodzice i

 opiekunowie. Młodsze rodzeństwo musi podróżować w specjalnych fotelikach.

 

KODEKS POSTĘPOWANIA W OKRESIE FERII

DROGI UCZNIU ZANIM WYRUSZYSZ

NA ZIMOWE IGRASZKI

PRZECZYTAJ

 • Do zabawy wybieraj tylko bezpieczne miejsca: place zabaw, boiska oraz rożne tereny rekreacyjne - z dala od ulic, mostów, torów kolejowych i tramwajowych.

 • Nie wchodź na lód zamarzniętych: jezior, stawów, rzek- pod wpływem ciężaru twojego ciała lód może załamać się.

 • Nie wolno wbiegać na lód, który już się pod kimś złamał,

 • Nie zjeżdżaj na sankach z górek, będących przy drogach i zbiornikach wodnych.

 • Nie rzucaj śnieżkami w jadące samochody - możesz spowodować wypadek.

 • Nie wrzucaj kolegom śniegu za kołnierz.

 • Przed wyjściem na dwór informuj swoich rodziców bądź opiekunów, gdzie
  i z kim będziesz przebywać oraz o której planujesz swój powrót.

 • Wracaj do domu o ustalonej przez rodziców bądź opiekunów porze - przed zapadnięciem zmroku.

 • Nie rozmawiaj z obcymi osobami, nie przyjmuj od nich słodyczy, prezentów,
  nie wpuszczaj ich do mieszkania.

 • Pozostając sam w mieszkaniu ostrożnie obchodź się z urządzeniami elektrycznymi
  i gazowymi.

 • Bądź ostrożny wobec zwierząt – nawet najbardziej łagodne mogą być niebezpieczne.

 Przed zapadnięciem zmroku zawsze noś przy ubraniu/plecaku elementy odblaskowe.