Odprawa roczna w KPP Sokółka - Aktualności - KPP Sokółka

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Odprawa roczna w KPP Sokółka

Data publikacji 30.01.2013

Wczoraj w Komendzie Powiatowej Policji w Sokółce odbyła się odprawa służbowa z udziałem Zastępcy Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji oraz zaproszonych gości. Sokólscy policjanci podsumowali efekty swojej ubiegłorocznej pracy.

Wczoraj w Komedzie Powiatowej Policji w Sokółce odbyła się roczna odprawa służbowa. Funkcjonariusze oraz pracownicy sokólskiej policji spotkali się na niej z Zastępcą Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego - inspektorem Krzysztofem Lewickim. W trakcie odprawy Komendant Powiatowy Policji w Sokółce – podinsp. Krzysztof Mróz oraz I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Sokółce – kom. Jacek Depczyński przedstawili efekty pracy poszczególnych pionów służbowych oraz priorytety pracy na 2013 rok. Komendant podziękował również wszystkim za wspólną służbę i podkreślił wagę współdziałania z innymi służbami działającymi na rzecz szeroko rozumianego bezpieczeństwa oraz władzami samorządowymi.

W trakcie spotkania Zastępca Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego wręczył komisarzowi Jackowi Depczyńskiemu Srebrny Medal za  długoletnia służbę nadany Postanowieniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Inspektor Krzysztof Lewicki podziękował wszystkim zebranym za osiągnięte wyniki w służbie w 2012 roku, przedstawił również  priorytety i kierunki działań Policji Polskiej na 2013 rok.

* wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji