„Razem dbamy o bezpieczeństwo” w powiecie sokólskim - Aktualności - KPP Sokółka

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

„Razem dbamy o bezpieczeństwo” w powiecie sokólskim

Data publikacji 21.04.2013

W Sokólskim Ośrodku Kultury odbyła się debata społeczna pod nazwą „Razem dbamy o bezpieczeństwo”. Te przedsięwzięcie przygotowali policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Sokółce wspólnie z funkcjonariuszami Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.

W miniony czwartek o godzinie 11.00 w Sokólskim Ośrodku Kultury odbyła się debata społeczna na temat bezpieczeństwa w powiecie sokólskim. Jako nowa forma komunikacji ma ona pomóc w poznaniu opinii i oczekiwań lokalnego społeczeństwa w zakresie poprawy bezpieczeństwa. Udział w niej wziął Zastępca Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji oraz przedstawiciele Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wojewódzkiej Inspekcji Transportu Drogowego, Dyrektor Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, samorządowcy, przedstawiciele wszystkich służb mundurowych działających na obszarze powiatu i organizacji pozarządowych, szkół oraz społeczności lokalnej. Na wstępie Komendant Powiatowy Policji w Sokółce przedstawił zagadnienia dotyczące przestępczości w powiecie, a następnie przekazał głos zaproszonym gościom. W kolejnej części spotkania do dyskusji zaproszeni zostali także zebrani na sali mieszkańcy. Najczęściej poruszanym tematem było bezpieczeństwo w ruchu drogowym związane z utrzymaniem m. in. porządku oraz jakości drogi krajowej nr 19, pozimową naprawą nawierzchni oraz rozjeżdżonych poboczy, z przewożeniem zbyt ciężkich ładunków przez ciężarówki, a także brakiem obwodnicy Sokółki. Poruszony został również temat dotyczący niszczenia dróg w okresie zimowych roztopów przez ciężki sprzęt jeżdżący w rejonie lasów znajdujących się w gminach Szudziałowo i Krynki. Ponadto rozmawiano na temat poszerzenia i usytuowania monitoringu miejskiego oraz zwiększenia wsparcia dla rodzin objętych przemocą domową. Na wszystkie zadawane pytania odpowiedzi udzielali organizatorzy debaty. Były też i takie spostrzeżenia oraz wnioski, które wymagają szerszego wyjaśnienia i po ich przeanalizowaniu zostaną podjęte stosowne działania. Uczestnicy spotkania wypełnili również ankiety związane z oceną pracy Policji, poczuciem bezpieczeństwa i zagrożeniami w okolicy miejsca zamieszkania.

* wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji