Uwaga rowerzyści - Aktualności - KPP Sokółka

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Uwaga rowerzyści

Data publikacji 14.06.2013

Wraz z rozpoczęciem sezonu rowerowego coraz więcej osób porusza się tym środkiem lokomocji. Niestety w związku z tym podlascy policjanci odnotowali także wzrost liczby zdarzeń drogowych z udziałem rowerzystów. Funkcjonariusze apelują o szczególną ostrożność, zwłaszcza w miejscach, gdzie krzyżuje się ruch rowerów i samochodów ale także i pieszych.

Rozpoczęcie sezonu rowerowego oraz związany z tym wzrost popularności tej formy przemieszczania się spowodowały niestety także wzrost liczby zdarzeń drogowych z udziałem rowerzystów.

Do jednego z takich wypadków doszło w miniony wtorek rano w Białymstoku na skrzyżowaniu ulicy Raginisa i Stepowej. Tam, jak wstępnie ustalili policjanci, 61-letni kierowca volkswagena wyjeżdżając z ulicy Stepowej najprawdopodobniej nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu 48-letniej rowerzystce poruszającej się ścieżką rowerową. W wyniku zderzenia kobieta z urazem głowy, miednicy i nogi trafiła do szpitala. Do podobnego wypadku doszło również wczoraj około godziny 19.00 w Suwałkach na ulicy Bulwarowej. W tym przypadku wstępne ustalenia wskazują, że 43-letni kierowca volkswagena skręcając w ulicę Zacisze także prawdopodobnie nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu jadącemu drogą dla rowerów 23-letniemu rowerzyście. Na skutek tego zdarzenia kierujący jednośladem mężczyzna z urazem ręki został przewieziony do szpitala.

W przeciwieństwie do kierujących samochodami, którzy podczas wypadku chronieni są przez szereg mechanizmów i systemów bezpieczeństwa, w które wyposażone są pojazdy, konsekwencją tego typu zdarzeń u osób poruszających się rowerami prawie zawsze są ciężkie obrażenia, a niejednokrotnie także kalectwo, czy nawet śmierć. W związku z tym podlascy policjanci apelują do rowerzystów ale także i do pieszych o zachowanie szczególnej ostrożności, zwłaszcza w miejscach, gdzie ruch tzw. niechronionych uczestników ruchu drogowego krzyżuję się z ruchem pojazdów. W takich miejscach rozwagą, przewidywaniem sytuacji oraz wzmożoną czujnością powinni wykazać się również kierowcy samochodów.

Policjanci przypominają o podstawowych zasadach ruchu rowerzystów wynikających z art. 33 Ustawy prawo o ruchu drogowym:

1. Kierujący rowerem jednośladowym jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub z drogi dla rowerów i pieszych. Kierujący rowerem, korzystając z drogi dla rowerów i pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.

1a. W razie braku drogi dla rowerów lub drogi dla rowerów i pieszych kierujący rowerem jednośladowym jest obowiązany korzystać z pobocza, z zastrzeżeniem art. 16 ust. 5 (kierujący pojazdem zaprzęgowym, rowerem, wózkiem rowerowym, motorowerem, wózkiem ręcznym oraz osoba prowadząca pojazd napędzany silnikiem są obowiązani poruszać się po poboczu, chyba że nie nadaje się ono do jazdy lub ruch pojazdu utrudniałby ruch pieszych), a jeżeli nie jest to możliwe - z jezdni.

2. Dziecko w wieku do 7 lat może być przewożone na rowerze, pod warunkiem, że jest ono umieszczone na dodatkowym siodełku zapewniającym bezpieczną jazdę.

3. Kierującemu rowerem lub motorowerem zabrania się:

1) jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu;

2) jazdy bez trzymania, co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach;

3) czepiania się pojazdów.

4. Na przejeździe dla rowerzystów, kierującemu rowerem zabrania się:

1) wjeżdżania bezpośrednio przed jadący pojazd;

2) zwalniania lub zatrzymywania się bez uzasadnionej przyczyny.

5. Korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego rowerem jednośladowym jest dozwolone wyjątkowo, gdy:

1) opiekuje się on osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem lub

2) szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h, wynosi, co najmniej 2 m i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów.

6. Kierujący rowerem, korzystając z chodnika lub drogi dla pieszych, jest obowiązany jechać powoli, zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.

7. Kierujący rowerem może jechać lewą stroną jezdni na zasadach określonych dla ruchu pieszych w przepisach art. 11 ust. 1-3, jeżeli opiekuje się on osobą kierującą rowerem w wieku do lat 10.

Szczególną uwagę należy zwrócić także na wyposażenie roweru, o którym mówi rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia:

  • z przodu – jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej;
  • z tyłu – jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt oraz jedno światło pozycyjne barwy czerwonej, które może być migające;
  • co najmniej jeden skutecznie działający hamulec;
  • sygnał dźwiękowy o nie przeraźliwym dźwięku.

Ponadto wczoraj policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku przeprowadzili na terenie miasta działania „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”. W ich trakcie mundurowi skontrolowali ponad stu rowerzystów sprawdzając jednocześnie wyposażenie jednośladów oraz czy nie pochodzą one z kradzieży. Funkcjonariusze przypominali również rowerzystom o konieczności sygnalizowania zmiany kierunku ruchu, obowiązku jazdy prawostronnej na ścieżkach rowerowych oraz o zachowaniu szczególnej ostrożności i rozwagi w miejscach przecinania się ścieżek rowerowych z jezdniami. Dodatkowo policjanci zwracali uwagę na zachowanie się pieszych w relacjach z kierującymi rowerami, szczególny nacisk kładąc na osoby piesze poruszające się drogami dla rowerów. Podczas akcji mundurowi ukarali mandatami w sumie 17 rowerzystów i 18 pieszych. Okazało się, że najczęściej popełnianymi wykroczeniami było przejeżdżanie przez przejście dla pieszych, lekceważenie sygnalizacji świetlnej oraz jazda chodnikiem w sytuacji, gdy możliwe było korzystanie ze ścieżki rowerowej. Białostoccy policjanci zapowiadają, że podobne działania kontynuowane będą w przyszłości.

* wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji –www.podlaska.policja.gov.pl