Bezpieczne wakacje na wsi - Aktualności - KPP Sokółka

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Bezpieczne wakacje na wsi

Data publikacji 03.07.2013

W wypadkach do jakich dochodzi w gospodarstwach rolnych część osób poszkodowanych stanowią dzieci. Zwracamy się z apelem do wszystkich dorosłych o dużą dozę rozwagi i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz zwrócenie uwagi na najmłodszych przy pracach.
 

Aby zapewnić najmłodszym bezpieczeństwo należy przestrzegać kilku podstawowych zasad. Przede wszystkim należy pamiętać, że dziecko nie może wykonywać zadań, które mogą nieść za sobą jakiekolwiek zagrożenie dla jego zdrowia i życia.

Pamiętaj:

- Wszystkie maszyny i urządzenia powinny być sprawne technicznie i odpowiednio zabezpieczone, szczególną uwagę należy zwrócić na przewody i gniazda elektryczne.
- Zabezpiecz wszystkie studnie, kanały oraz zbiorniki na gnojowicę itp.
- Nie przewoź i nie pozwalaj nikomu na przewożenie osób, szczególnie dzieci na błotnikach, zaczepach, dyszach, pomostach maszyn oraz załadowanych wozach i przyczepach.
- Preparaty chemiczne wykorzystywane w rolnictwie powinny być odpowiednio zabezpieczone i niedostępne dla dzieci.
- Małoletni nie powinni przebywać ani brać udziału podczas stosowania substancji chemicznych.
- Uczul dzieci aby z dużą dozą ostrożności podchodziły do kontaktu ze zwierzętami, a w szczególności do bezdomnych i dzikich
- Naucz dzieci znajomości numerów alarmowych i sytuacji w których należy je wykorzystać.
- Przypomnij najmłodszym o konieczności informowania dorosłych o każdorazowym opuszczeniu miejsca zamieszkania. Nie puszczaj samodzielnie dzieci do lasu, nie pozwalaj na kąpiele w nieznanych zbiornikach wodnych, nie przeznaczonych do kąpieli.

 
Pamiętajmy o całkowitym zakazie kierowania pojazdami mechanicznymi przez osoby, które nie posiadają do tego uprawnień, dotyczy to również ciągników rolniczych oraz kombajnów. 

Apel dot. bezpieczeństwa w trakcie letniego wypoczynku