Bezpieczeństwo osób starszych - zaproszenie - Aktualności - KPP Sokółka

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Bezpieczeństwo osób starszych - zaproszenie

Data publikacji 23.08.2013

Zapraszamy do udziału w spotkaniach profilaktycznych dotyczących bezpieczeństwa osób starszych z terenu województwa podlaskiego.

W związku z rosnącą, w ostatnim okresie, liczbą oszustw na szkodę seniorów Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej oraz Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku serdecznie zapraszają podmioty zainteresowane przeprowadzeniem spotkań informacyjno –edukacyjnych dotyczących bezpieczeństwa osób starszych. Podczas proponowanych prelekcji przedstawiciel Policji omówi zasady bezpieczeństwa w domu/mieszkaniu i poza miejscem zamieszkania, metody działania przestępców oraz sposoby unikania zagrożeń a tym samym stania się ofiarą różnorodnych przestępstw.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji na adres e-mail: naczelnik.wprew.kwp@bk.policja.gov.pl. Koordynatorem powyższego przedsięwzięcia, z ramienia Wydziału Prewencji KWP, jest Pani Ewa Cichoń (nr. tel. 85 670 33 15).

* wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji – www.podlaska.policja.gov.pl