Zapraszamy do udziału w debatach społecznych - Aktualności - KPP Sokółka

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Zapraszamy do udziału w debatach społecznych

Data publikacji 09.10.2013

Sokólscy policjanci serdecznie zapraszają wszystkich zainteresowanych do wspólnych rozmów na temat bezpieczeństwa w trakcie debat społecznych. Najbliższa z nich będzie miała miejsce 9 października 2013 r.

Debata społeczna to forma komunikowania się ze społeczeństwem w sprawach dotyczących bezpieczeństwa i profilaktyki. Geneza debat społecznych pochodzi z programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”, który ma na celu ograniczenie skali zjawisk i zachowań budzących powszechny sprzeciw i poczucie zagrożenia. Jest on zgodny z przyjętym przez Radę Ministrów dokumentem „Strategia Rozwoju Kraju 2007 - 2015”, którego jednym z priorytetów jest „Budowa zintegrowanej wspólnoty społecznej i jej bezpieczeństwa”. Jedną z form takich działań jest przeprowadzanie debat społecznych, które mają za zadanie zdiagnozowanie realnych oczekiwań społecznych wobec instytucji działających na rzecz bezpieczeństwa oraz wspólne rozwiązywanie problemów uciążliwych społecznie. Pozwalają one także na wymianę informacji pomiędzy Policją, a mieszkańcami miasta o istniejących zagrożeniach, dzięki czemu będą mogły zostać wspólnie wypracowane metody ich eliminowania.

W związku z tym Komendant Powiatowy Policji w Sokółce wraz z funkcjonariuszami  wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym pragnie zaprosić społeczność sokólską na cykl debat społecznych i wspólnych rozmów o bezpieczeństwie. Wspólnie wypracowane rozwiązania przełożą się na wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców powiatu sokólskiego.

 Najbliższa debata społeczna odbędzie się 9 października 2013 roku o godzinie 13.00 w świetlicy Spółdzielni Mieszkaniowej Os. Centrum 17 w Sokółce. Temat spotkania dotyczyć będzie zakłócania ciszy nocnej oraz niszczenia mienia na skwerze przy ul. Piłsudskiego.

Na kolejną debatę zapraszamy 10 października 2013 roku o godz. 14.00 do Sali Konferencyjnej  Starostwa Powiatowego w Sokółce. Spotkanie będzie dotyczyło brawurowej jazdy w godzinach wieczorowych na ulicy Witosa w Sokółce.


Jeszcze raz serdecznie zapraszamy.