16 Dni Przeciw Przemocy wobec Kobiet - Aktualności - KPP Sokółka

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

16 Dni Przeciw Przemocy wobec Kobiet

Data publikacji 26.11.2013

Wczoraj po raz kolejny ruszyła kampania „16 Dni Przeciw Przemocy wobec Kobiet”. 25 listopada rozpoczął ją Międzynarodowy Dzień Przemocy Wobec Kobiet a zakończy w dniu 10 grudnia Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. Z ramienia polskiego rządu koordynuje ją Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania.

Międzynarodowy Dzień Przeciw Przemocy Wobec Kobiet upamiętnia zamordowane w 1960r. siostry Mirabal, które działały na rzecz praw człowieka. Tym dniem rozpoczęła się międzynarodowa akcja przeciwko przemocy wobec kobiet. Kampania ta organizowana jest od 1991 roku, zaczyna się ona 25 listopada (Międzynarodowy Dzień przeciwko Przemocy Wobec Kobiet), a kończy 10 grudnia (Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka). Wybór tych dat to symboliczne podkreślenie faktu, że prawa kobiet są prawami człowieka.
Celem akcji jest eliminacja wszelkich form przemocy ze względu na płeć m.in. poprzez budowanie świadomości, iż stanowi ona pogwałcenie praw człowieka, wzmacnianie lokalnych systemów przeciwdziałających przemocy wobec kobiet, budowanie powiązań pomiędzy lokalnymi i międzynarodowymi inicjatywami na rzecz powstrzymania przemocy wobec kobiet, czy też wzmacnianie solidarności kobiet na całym świecie przeciwko tej formie przemocy.
W tym roku Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania w czasie trwania 16 dni przeciwko przemocy wobec kobiet będzie przybliżało pracę osób, które z wyjątkowym zaangażowaniem i innowacyjnym podejściem, w ramach swych codziennych służbowych obowiązków zwalczają przemoc w rodzinie. 

Wykaz placówek pomocowych w sytuacjach związanych z występowaniem przemocy:
  • Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar przemocy w Rodzinie „ Niebieska linia”, tel. bezpłatny 0 801 00 02 ( w dni powszednie i soboty w godz. 8:00- 22:00, a w niedzielę i święta w godz. 8:00-16:00).
  • Ponadto w ramach pogotowia działa również poradnia e-mailowa o adresie: niebieskalinia@niebieskalinia.net, a także telefoniczna poradnia prawna prowadząca dyżury w poniedziałki i w piątki w godz. 17:00-21:00 pod numerem tel. (22) 666 2850 oraz w środy w godz. 18:00- 22:00 pod numerem tel. 0 801 12 00 02,
  • Warszawa Niebieska Linia , tel. (22) 668 70 00 (poradnia telefoniczna działająca w dni powszednie w godz. 14:00- 22:00: dyżur prawny odbywa się w poradni we wtorki i piątki w godz. 18:00-22:00),
  • Poradnia Telefoniczna Dla Osób w Kryzysie Emocjonalnym, tel. 116 123
  • Telefon interwencyjny dla kobiet Doświadczających Przemocy 078 930 65 66 (w poniedziałek w godz. 10:00-20:00, od wtorku do piątku w godz. 10:00- 16:00).

KOMENDA POWIATOWA POLICJI
ul. Białostocka 69b
16-100 Sokółka tel. 112 lub 997
www.sokolka.policja.gov.pl

PROKURATURA REJONOWA w SOKÓŁCE
ul. Piłsudskiego 7
16-100 Sokółka
tel. 85 722 99 60

URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE
GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

ul. Kościuszki 1
16-100 Sokółka
tel. 85 711 09 41

GMINNY PUNKT POMOCY RODZINIE
profesjonalna, bezpłatna, pomoc osobom indywidualnym, małżonkom i rodzinom
znajdującym się w trudnej sytuacji i wymagającym wsparcia w zakresie:
problemów życia i rozwoju osobistego, problemów życia rodzinnego,
trudności we wzajemnych relacjach, pomocy w rozwiązywaniu konfliktów itp.
ul. Plac Kościuszki 26 (stara przychodnia, wejście od parku) 16- 100 Sokółka
psycholog, mediator : środa 15.00 – 18.00
psycholog, mediator,  psychoterapeuta: czwartek 14.00 - 19.00
Na spotkanie można umówić się osobiście w Punkcie Pomocy Rodzinie lub telefonicznie we wskazanych
godzinach pracy
tel. 784 750 896

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
ul. Piłsudskiego 8
16- 100 Sokółka
pomoc prawna indywidualna- interwencyjna - tel. 085 711 08 43

SOKÓLSKI FUNDUSZ LOKALNY
Ośrodek Wsparcia Rodziny
ul. Plac Kościuszki 9
16- 100 Sokółka
tel. 85 711 57 00
www.sfl.org.pl

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA
16-100 Sokółka
ul. Mickiewicza 11
tel. 85 711 32 91
***
16-200 Dąbrowa Białostocka
ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 24a
tel. 85 712 13 46

OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ
(Zespoły Interwencji Kryzysowej)


16- 100 Sokółka
ul. Wojska Polskiego 7
***
16-200 Dąbrowa Białostocka
ul. Solidarności 1
tel. 85 712 11 08
***
16-150 Suchowola
Plac Kościuszki 5
tel. 85 722 94 17, 85 712 40 97
***
16-120 Krynki
ul. Garbarska 16
tel 85 722 85 50 wew. 40
pomoc psychologiczną można uzyskać po wcześniejszym kontakcie telefonicznym
***
16-130 Janów
ul. Parkowa 3
tel.85 721 62 88
***
16-140 Korycin
ul. Knyszyńska 2a
tel. 85 722 91 90
***
16-123 Kuźnica
ul. PL.1000-lecia PP 1
tel. 85 722 92 96
GMINNY PUNKT POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ W KUŹNICY
dyżur psychologa w każdy czwartek miesiąca w godzinach 15.00 – 18.00
w Gminnym Ośrodku Kultury
kontakt osobisty
***
16-205 Nowy Dwór
ul. Wesoła 2
tel. 85 722 65 49
***
16-124 Sidra
ul. Rynek 5
tel. 85 722 09 89
***
16-113 Szudziałowo
ul. Bankowa 1
 czytaj więcej