„Kieruj się rozsądkiem” - KONKURSY - Aktualności - KPP Sokółka

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

„Kieruj się rozsądkiem” - KONKURSY

Data publikacji 06.12.2013

Policjanci serdecznie zapraszają mieszkańców województwa podlaskiego do wzięcia udziału w konkursach dotyczących bezpieczeństwa w ruchu drogowym organizowanych przez Komendę Główną Policji oraz Komendę Wojewódzką Policji w Białymstoku w ramach kampanii „Kieruj się rozsądkiem”.

Konkursy skierowane są do dwóch grup odbiorców - pełnoletnich pieszych i do osób powyżej 60 roku życia. Aby zostać właścicielem jednej z atrakcyjnych nagród wystarczy spełnić proste wymagania opisane w Regulaminie konkursu (w załączniku). Do wygrania m.in.: aparaty do mierzenia ciśnienia, kijki nordic walking, bluzy polarowe i wiele innych. Wszystkie nagrody zakupione zostały ze środków Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy.

„Bezpieczny senior”

Proszę napisać krótkie opowiadanie skierowane do dzieci (np. wnuka/wnuczki) na temat przestrzegania zasad bezpieczeństwa na drodze.

Opowiadanie należy przesłać do 15 stycznia 2014 roku do godz. 24:00 na adres internetowy: kwp.bialystok.konkurs@gmail.com. W temacie wiadomości należy wpisać nazwę konkursu. W korespondencji proszę o podanie danych: imię i nazwisko, adres zamieszkania, data urodzenia (konkurs skierowany jest do osób powyżej 60 roku życia) oraz telefon kontaktowy. O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. (Ponadto informacja o laureatach konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej http://www.podlaska.policja.gov.pl i www.brd.policia.pl/kampania)

„Bezpieczeństwo pieszych na drodze”

Proszę napisać w kilku zdaniach „dlaczego ważne jest noszenie elementów odblaskowych” (odpowiedź powinna mieć charakter przekonywujący drugą osobę do ich noszenia).

Odpowiedzi na pytanie należy przesyłać do 12 stycznia 2014 roku do godz. 24:00 na adres internetowy: kwp.bialystok.konkurs@gmail.com. W temacie wiadomości należy wpisać nazwę konkursu.W korespondencji proszę o podanie danych: imię i nazwisko, adres zamieszkania, data urodzenia (konkurs skierowany jest do pełnoletnich pieszych), telefon kontaktowy oraz rozmiar bluzy (w przypadku ewentualnego jej wygrania). O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. (Ponadto informacja o laureatach konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej http://www.podlaska.policja.gov.pl i www.brd.policia.pl/kampania)

* wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji – www.podlaska.policja.gov.pl

Regulamin konkursu