Bezpieczeństwo w sieci i przemoc rówieśnicza - Aktualności - KPP Sokółka

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Bezpieczeństwo w sieci i przemoc rówieśnicza

Data publikacji 12.12.2013

Sokólscy policjanci odwiedzili wczoraj uczniów z Zespołu Szkół im. gen. Nikodema Sulika w Dąbrowie. Tematem spotkań była cyberprzemoc oraz przemoc rówieśnicza.

W ramach realizowanych działań profilaktyczno-edukacyjnych, wczoraj sokólscy funkcjonariusze przeprowadzili spotkania z uczniami w Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej. Mundurowi informowali młodzież gimnazjalną, jakie zachowania są niezgodne z prawem, omówili zagrożenia związane z cyberprzemocą oraz niebezpieczeństwa, na jakie narażeni są uczniowie korzystając z czatów, komunikatorów i portali społecznościowych. Młodszych słuchaczy przestrzegli przed stosowaniem przemocy rówieśniczej oraz wyjaśnili na czym ona polega i jakie są jej konsekwencje. Uczniowie z zainteresowaniem wysłuchali prelekcji i obejrzeli prezentowane filmy pt. „W sieci” oraz „Mobbing w środowisku szkolnym”.


* wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji – www.sokolka.policja.gov.pl