Odprawa roczna w KPP Sokółka - Aktualności - KPP Sokółka

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Odprawa roczna w KPP Sokółka

Data publikacji 29.01.2014

W Komendzie Powiatowej Policji w Sokółce odbyła się odprawa, której tematem było podsumowanie wyników osiągniętych w roku 2013, a także wyznaczenie kierunków pracy na 2014 r. Podsumowane zostały główne zadania zrealizowane w ubiegłym roku oraz osiągnięte wyniki.

Wczoraj odbyła się podsumowująca rok 2013 odprawa, w której udział wzięli: Podlaski Komendant Wojewódzki Policji - nadinspektor Sławomir Mierzwa, Komendant Powiatowy Policji w Sokółce, I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Sokółce, przedstawiciele służb i samorządów działających na terenie powiatu, jak również naczelnicy, policjanci i pracownicy sokólskiej komendy. 

W trakcie odprawy Komendant Powiatowy Policji w Sokółce – podinsp. Krzysztof Mróz oraz I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Sokółce – nadkom. Jacek Depczyński przedstawili efekty pracy poszczególnych pionów służbowych oraz priorytety pracy na 2014 rok. Podlaski Komendant Wojewódzki Policji - nadinspektor Sławomir Mierzwa przedstawił priorytety podlaskiej Policji na bieżący rok i wysoko ocenił wyniki osiągnięte w roku 2013 przez sokólskich policjantów.

Następnie Komendant Powiatowy podziękował wszystkim za wspólną służbę i podkreślił wagę współdziałania z innymi służbami działającymi na rzecz szeroko rozumianego bezpieczeństwa oraz władzami samorządowymi. Komendant zapewnił, że w dalszym ciągu sokólscy policjanci będą służyć mieszkańcom powiatu i miasta, czuwając nad ich bezpieczeństwem oraz porządkiem publicznym. Następnie w odprawie głos zabrali przybyli goście, którzy podziękowali za dobrą pracę funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Sokółce oraz życzyli, aby takie same wyniki były również w bieżącym roku. 


 

* wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji – www.sokolka.policja.gov.pl