Miniony rok w pracy podlaskich policjantów - podsumowanie - Aktualności - KPP Sokółka

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Miniony rok w pracy podlaskich policjantów - podsumowanie

Data publikacji 03.02.2014

Podlascy policjanci podsumowali miniony rok wytężonej pracy. Z przeanalizowanych danych wynika, że policjanci osiągnęli dobre wyniki. To właśnie na Podlasiu już kolejny raz odnotowano najmniej przestępstw w kraju.

W miniony piątek, w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, odbyła się coroczna odprawa podsumowująca wyniki pracy podlaskiej Policji za rok 2013. W odprawie uczestniczył nadinspektor Krzysztof Gajewski I Zastępca Komendanta Głównego Policji oraz kadra kierownicza podlaskiego garnizonu Policji. Wśród zaproszonych gości obecni byli między innymi Wojewoda Podlaski Maciej Żywno, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Walenty Korycki, Prokurator Apelacyjny w Białymstoku Andrzej Tańcula a także reprezentujący Prezesa Sądu Apelacyjnego w Białymstoku Sędzia Leszek Kulik.

Naradę roczną rozpoczął Podlaski Komendant Wojewódzki Policji nadinspektor Sławomir Mierzwa, który ocenił efektywność działań Policji podlaskiego garnizonu w 2013 roku oraz przedstawił priorytetowe przedsięwzięcia, jakie były realizowane i stoją przed nią w 2014 roku.

2013 rok zaowocował dobrymi wynikami pracy podlaskich policjantów i pracowników Policji. Z analizy danych wynika, że w stosunku do roku poprzedniego po raz kolejny spadła ilość przestępstw popełnionych na terenie województwa. O bezpieczeństwie mieszkańców i pracy funkcjonariuszy świadczyć może przede wszystkim zmniejszająca się ogólna liczba wszczętych postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwo, a tych w minionym roku było najmniej w kraju (w 2013 r. odnotowano 22.055, a rok wcześniej – 22.841).

Jeszcze bardziej zauważalny spadek odnotowany został w kategorii przestępczości kryminalnej. W tym przypadku, w 2013 r. policjanci wszczęli 8.326 postępowań tj. o 1.063 mniej niż rok wcześniej. Zmniejszyła się także liczba wszczętych postępowań w 7 najbardziej uciążliwych dla społeczeństwa kategoriach przestępstw (bójka i pobicie, przestępstwa rozbójnicze, kradzież mienia, kradzież z włamaniem, kradzież samochodu, uszczerbek na zdrowiu i uszkodzenie rzeczy). I tak, w tych poszczególnych kategoriach przestępstw liczba wszczętych w analizowanym okresie postępowań zmniejszyła się:

 

 • w przypadku kradzieży samochodów z 131 w 2012 r. do 104 w roku ubiegłym
 • w kategorii bójka i pobicie ten spadek sięgnął blisko 21% z 392 w 2012 r. do 310 w 2013 r.
 • w kategorii kradzieży cudzej rzeczy odnotowany liczba wszczętych postępowań zmalała z 3.976 na 3.670,
 • w odniesieniu do kradzieży z włamaniem odnotowanych w 2012 r. ich liczba zmniejszyła się o 372 do poziomu 2.152 na koniec 2013 r.
 • o przeszło 18 % mniej niż przed rokiem odnotowanych zostało także przypadków uszkodzenia mienia (z 1.672 na 1.370).
 • na niemal identycznym poziomie utrzymała się liczba wszczętych postępowań w sprawach o spowodowanie uszczerbku na zdrowiu (z 450 w 2012 r. do 451 w roku 2013),
 • Na podobnym poziomie pozostała również liczba wszczętych postępowań o przestępstwa rozbójnicze. W minionym roku na terenie naszego województwa odnotowano ich 373 i było to o 2 mniej niż rok wcześniej.

 

W 2013 r. podlascy policjanci przeprowadzili 137.277 interwencji, gdzie osiągnięto średni czas reakcji w obszarze miejskim na poziomie 7 min. i 19 sek., a w terenie pozamiejskim 15min. i 16 sek. W tym okresie na terenie naszego województwa policjanci wykonali 150.697 służb patrolowych. To właśnie skierowanie jak największej liczby policjantów do służby „na ulicy” w połączeniu z dążeniem do jak najkrótszego czasu rekcji na zdarzenie stanowią jeden z priorytetów działania Policji. Skuteczne połączenie tych dwóch czynników w istotny sposób wpływa na wzrost poczucia bezpieczeństwa obywateli, a zarazem pozwala na skuteczniejsze zatrzymywanie sprawców przestępstw i wykroczeń oraz szybsze dotarcie do potrzebujących pomocy.

12 miesięcy ubiegłego roku to także okres wytężonej służby funkcjonariuszy ruchu drogowego, którzy w tym czasie podejmowali szereg działań ukierunkowanych na poprawę bezpieczeństwa na podlaskich drogach. Systematycznie prowadzone były rozmaite działania kontrolne takie jak: „Prędkość”, „Bezpieczna ósemka”, „Trzeźwy poranek”, „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”, „Alkohol i narkotyki”, „Pasy”, „Gimbus” itp., które służyły ujawnianiu niezgodnych z prawem i stwarzających zagrożenie zachowań uczestników ruchu. W ramach tych działań i w toku codziennej służby funkcjonariusze pionu ruchu drogowego poddali badaniom na zawartość w organizmie alkoholu blisko 354 tysiące uczestników ruchu (o blisko 27 tys. więcej w 2012 r.). W wyniku podjętych przez podlaskich policjantów działań w ciągu 12 m-cy ubiegłego roku na drogach naszego województwa zatrzymanych zostało 5.540 osób, które zdecydowały się wsiąść za kierownicę pod wpływem alkoholu – i było to, (mimo częstszych kontroli) mniej niż w 2012 r. kiedy to policjanci zatrzymali przeszło 6.330 nietrzeźwych kierowców.

W analizowanym okresie odnotowano również istotny spadek liczby wypadków drogowych. W 2013  roku odnotowano 735 wypadków drogowych tj. o 32 mniej niż rok wcześniej (w 2011 r. -  818). W tych wypadkach rannych zostało 870 osób (970 – w 2012 r. i 1008 – w 2011 r.). Niestety okazało się, że pomimo mniejszej liczby wypadków były one bardziej tragiczne niż w 2012 r. Wówczas na drogach województwa podlaskiego zginęło 131 osób, a w 2013 r. życie straciło 135 osób (w 2011 r. – 152!).

W 2013 r. nietrzeźwi uczestnicy ruchu spowodowali 104 wypadki (2012 r. - 110), w których 23 osoby zginęły (2012 r. – 24), a 117 zostało rannych.

W 2013 roku najczęstszymi przyczynami zdarzeń drogowych były:

 

 • prędkość nadmierna lub niedostosowana do warunków ruchu: 172 wypadki (23,4% ogółu),
 • nieudzielanie pierwszeństwa przejazdu: 145 wypadków (19,8% ogółu),
 • nieprawidłowe zachowania kierujących wobec pieszych: 93 wypadki (12,7% ogółu),
 • nieprawidłowe manewry (cofanie, omijanie, wymijanie itp.): 61 wypadków (8,3% ogółu),
 • nieprawidłowe wyprzedzanie: 52 wypadki (7,1% ogółu),
 • nieostrożne wejście na jezdnię: 42 wypadki (5,7% ogółu),
 • stanie, leżenie na jezdni: 12 wypadków (1,6% ogółu).

 

Prowadzona przez policjantów bezwzględna walka z piratami drogowymi oraz innymi uczestnikami ruchu łamiącymi obowiązujące przepisy i powodującymi zagrożenie na drodze zaowocowała w blisko 80 tys. przypadków ukaraniem sprawców mandatami karnymi i skierowaniem do sądu prawie 2.5 tys. wniosków o ukaranie za popełnione wykroczenia.

Z całą pewnością policjanci w dalszym ciągu będą prowadzili różnego rodzaju działania kontrolno-pomiarowe i będą prowadzić bezwzględną walkę z przestępcami i piratami drogowymi.

Prowadzone działania i postawa policjantów w kontaktach z obywatelami z pewnością miały też wpływ na opinię społeczną. Przeprowadzone przez Centrum Badania Opinii Społecznej badania dotyczące poczucia bezpieczeństwa w Polsce wskazują, że 66% badanych dobrze ocenia działalność Policji.

Analiza danych oraz oceny społecznej wskazuje na pozytywne efekty pracy podlaskich policjantów, którzy w dalszym ciągu konsekwentnie będą podejmowali kolejne działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców województwa.

-źródło informacji: KWP w Białymstoku

* wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji – www.sokolka.policja.gov.pl