"Dziecko dotknięte przemocą w rodzinie" - Aktualności - KPP Sokółka

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

"Dziecko dotknięte przemocą w rodzinie"

Data publikacji 13.02.2014

Wczoraj w Komendzie Powiatowej Policji w Sokółce odbyło się spotkanie z przedstawicielami służb i instytucji pomocowych z powiatu sokólskiego. Celem spotkania było wypracowanie zasad współpracy w kierunku zapewnienia bezpieczeństwa dzieci dotkniętych przemocą w rodzinie oraz objęcia ich szczególną opieką.

Przemoc w rodzinie jest ważnym i coraz bardziej nagłaśnianym problemem społecznym. Przeciwdziałanie jej staje się priorytetem w pracy wielu instytucji, w tym również Policji. Wczoraj o godzinie 10.00 w Komendzie Powiatowej Policji w Sokółce odbyło się spotkanie kierownictwa oraz funkcjonariuszy sokólskiej Policji z przedstawicielami służb i instytucji pomocowych. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu całego powiatu, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Zespołu Służby Kuratorskiej Sądu Rejonowego w Sokółce. Celem spotkania było wypracowanie optymalnych zasad współpracy w przypadku odbierania dziecka z rodziny w związku z przemocą w rodzinie oraz wsparcia dla osób co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie w ramach programu wdrożenia algorytmów i kwestionariuszy szacowania ryzyka w procedurze „Niebieska Karta”. Podczas spotkania rozmówcy wymienili się informacjami i spostrzeżeniami dotyczącymi dotychczasowej współpracy. Wspólnie starano się wypracować nowe i bardziej efektywne formy pracy, w szczególności w odniesieniu do ochrony dzieci. Podczas rozmów wszystkim przyświecał jeden wspólny cel, aby zminimalizować zjawisko przemocy w rodzinie w powiecie sokólskim.


 * wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji – www.sokolka.policja.gov.pl