I Dzień Wiosny w powiecie sokólskim - Aktualności - KPP Sokółka

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

I Dzień Wiosny w powiecie sokólskim

Data publikacji 24.03.2014

Sokólscy policjanci kontrolowali wagarowiczów. Funkcjonariusze zwracali uwagę na wszystkie aspekty mówiące o demoralizacji nieletnich. W związku z tym dniem było więcej patroli policyjnych, również wspólnych ze Strażą Miejską.

W miniony piątek obchodziliśmy "I Dzień Wiosny", który tradycyjnie wiąże się z powszechnie kojarzonym „dniem wagarowicza”. Łączy się to często ze spontanicznymi ucieczkami uczniów z zajęć szkolnych. W tym szczególnym dniu na terenie powiatu sokólskiego przeprowadzono policyjne działania prewencyjne „Wagarowicz”. Sprawdzane były ulice, sklepy spożywcze, skwery i inne miejsca użyteczności publicznej - wszystko to po to, aby upewnić się, że uczniowie nie przebywają na wagarach. Kilka takich wylegitymowanych osób policjanci przekazali pod opiekę opiekunom szkolnym i rodzicom. Z nieletnimi przeprowadzane zostały rozmowy profilaktyczno - ostrzegawcze. Ważnym aspektem, na który zwracali uwagę policjanci były także przejawy demoralizacji, a więc spożywanie alkoholu, palenie papierosów w miejscach publicznych oraz posiadanie i zażywanie środków odurzających. Tego typu przypadków sokólska Policja nie odnotowała.


* wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji – www.sokolka.policja.gov.pl