Zapraszamy do udziału w debacie społecznej - Aktualności - KPP Sokółka

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Zapraszamy do udziału w debacie społecznej

Data publikacji 03.06.2014

Sokólscy policjanci serdecznie zapraszają wszystkich zainteresowanych do wspólnych rozmów na temat bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w trakcie debaty społecznej, która odbędzie się 4 czerwca 2014 roku.

Komendant Powiatowy Policji w Sokółce wraz z funkcjonariuszami wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym pragnie zaprosić społeczność sokólską na kolejną debatę społeczną i wspólne rozmowy na temat bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Spotkanie ma na celu zdiagnozowanie realnych oczekiwań społecznych wobec instytucji działających na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Pozwoli ono także na wymianę informacji pomiędzy Policją a mieszkańcami miasta o istniejących zagrożeniach, dzięki czemu będą mogły zostać wspólnie wypracowane metody ich eliminowania. W efekcie przełożą się one na wzrost poczucia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży z terenu powiatu sokólskiego.

 

 Debata społeczna odbędzie się 4 czerwca 2014 roku o godzinie 11.00

w Sokólskim Ośrodku Kultury – Kawiarnia „LIRA”.

Tematem spotkania będzie bezpieczeństwo dzieci i młodzieży na terenie powiatu sokólskiego.Jeszcze raz serdecznie zapraszamy.