Debata społeczna w Sokółce - Aktualności - KPP Sokółka

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Debata społeczna w Sokółce

Data publikacji 05.06.2014

Wczoraj w Kawiarni „Lira” odbyła się zorganizowana przez sokólskich policjantów debata społeczna pod nazwą „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży”. Dyskusja dotyczyła głównych zagrożeń występujących na terenie powiatu i miała na celu wypracowywanie wspólnych metod zapobiegania im.

Po raz kolejny policjanci z Sokółki zorganizowali debatę społeczną z mieszkańcami powiatu. Tym razem spotkanie odbyło się w Kawiarni „Lira” i miało na celu poznanie opinii i oczekiwań lokalnego społeczeństwa w zakresie poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Uczestników debaty powitał Komendant Powiatowy Policji w Sokółce i przedstawił główne kierunki działania sokólskiej Policji w przedmiotowym zakresie, a także dane statystyczne. Następnie głos zabrała psycholog z Gminnego Punktu Pomocy Rodzinie, która szeroko omówiła psychologiczne aspekty wychowawcze. W kolejnej części do dyskusji zaproszeni zostali zebrani mieszkańcy i przedstawiciele instytucji wychowawczych, którzy przedstawili swoje oczekiwania w stosunku do policjantów. Zwrócili również uwagę na kwestie bezpieczeństwa najmłodszych w najbliższym otoczeniu. Funkcjonariusze z uwagą wysłuchali wszystkich głosów, odpowiadali na zadawane pytania oraz zachęcali wszystkich do współdziałania na rzecz poprawy bezpieczeństwa dzieci. Wszystkie uwagi, które padły w trakcie debaty, zostały zanotowane przez mundurowych i będą wykorzystane w dalszych policyjnych działaniach dla dobra dzieci i młodzieży. Tego typu spotkania umożliwiają zarówno Policji, jak również innym instytucjom oraz rodzicom wypracowanie wspólnych skutecznych metod eliminowania zagrożeń i problemów.


* wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji – www.sokolka.policja.gov.pl