„Dni Sokółki” – spokojnie i bezpiecznie - Aktualności - KPP Sokółka

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

„Dni Sokółki” – spokojnie i bezpiecznie

Data publikacji 16.06.2014

Spokojny i niezakłócony przebieg obchodów „Dni Sokółki” bez przypadków naruszeń spokoju i porządku publicznego oraz dobrze wywiązująca się ze swoich zadań służba porządkowa – to główne spostrzeżenia policyjne po trzydniowych uroczystościach.

W miniony weekend na sokólskim stadionie miejskim odbył się szereg pokazów, zabaw oraz koncertów w ramach obchodów „Dni Sokółki”. Uroczystości odbyły się w miłej atmosferze i w opinii Policji bardzo spokojnie. Służba porządkowa dobrze wywiązywała się ze swoich obowiązków i nie była potrzebna interwencja Policji. Nie obyło się jednak bez naruszeń prawa, które funkcjonariusze odnotowali na trasach dojścia do stadionu. Za wykroczenia w ruchu drogowym, naruszenie przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i nieobyczajny wybryk w sumie ukarano 18 osób.


* wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji – www.podlaska.policja.gov.pl