"Stop agresji drogowej" - Aktualności - KPP Sokółka

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

"Stop agresji drogowej"

Data publikacji 03.07.2014

Na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku uruchomiona została specjalna skrzynka kontaktowa poczty elektronicznej: stopagresjidrogowej.kwp@bk.policja.gov.pl w banerze pod nazwą STOP AGRESJI DROGOWEJ. Można tam przesyłać wszelkie sygnały o naruszeniach przepisów ruchu drogowego, jak też zdarzeniach zagrażających bezpieczeństwu w ruchu drogowym.

W ostatnim czasie coraz powszechniejszym zjawiskiem jest rejestrowanie przebiegu jazdy przez kierujących pojazdami. Duża dostępność do urządzeń przystosowanych do tego celu, a niejednokrotnie ich niewygórowana cena powodują, że kierujący pojazdami chętnie korzystają z tego typu urządzeń. Nagrywanie przebiegu własnej jazdy ma na celu przede wszystkim stworzenie materiału dowodowego na wypadek wystąpienia zdarzenia w ruchu drogowym. Przekazywany Policji zarejestrowany materiał, najczęściej w formie elektronicznej, na przypadkowo napotkany adres skrzynki pocztowej, powoduje, że informacja o naruszeniu dociera do właściwej jednostki Policji z opóźnieniem. Ponadto brak stosownych wytycznych o zakresie informacji, jakie należy przesłać, aby możliwym było pociągniecie sprawcy do odpowiedzialności sprawia, że przekazany materiał jest niejednokrotnie niewystarczający do wykonania stosownych czynności w sprawie i koniecznym jest jego uzupełnienie. W związku z powyższym wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku uruchomiona została specjalna skrzynka kontaktowa poczty elektronicznej: stopagresjidrogowej.kwp@bk.policja.gov.pl na którą można przesyłać wszelkie sygnały o naruszeniach przepisów ruchu drogowego, jak też zdarzeniach zagrażających bezpieczeństwu w ruchu drogowym.

W specjalnym banerze pn. „STOP agresji drogowej” (tu czytaj więcej) znajduje się zakres informacji jakie są potrzebne aby możliwym było skuteczne pociągnięcie do odpowiedzialności sprawcy wykroczenia w ruchu drogowym tj.:

  •  daty, godziny i miejsca zdarzenia (miejscowość, nr drogi/ulica),
  • danych dotyczących pojazdu: numer rejestracyjny, marka,
  • danych zgłaszającego: imię i nazwisko, adres do korespondencji, telefon kontaktowy.
Wdrożone przedsięwzięcie, to doskonała propozycja dla osób, którym nie jest obojętne bezpieczeństwo na drodze i chcą wyrazić swój sprzeciw brawurowym zachowaniom niektórych kierowców.

 

źródło – KWP w Białymstoku

* wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji – www.podlaska.policja.gov.pl