"Nie odwracaj wzroku" – międzynarodowa kampania przeciwko seksturystyce - Aktualności - KPP Sokółka

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

"Nie odwracaj wzroku" – międzynarodowa kampania przeciwko seksturystyce

Data publikacji 30.07.2014

Zaobserwowałeś niepokojącą sytuację? – Reaguj! 17 czerwca ruszyła międzynarodowa kampania przeciwko wykorzystywaniu seksualnemu dzieci w kontekście turystyki i podróży - „Nie odwracaj wzroku”. W Polsce kampania jest realizowana przez Fundację Dzieci Niczyje we współpracy z Komendą Główną Policji.

W ramach kampanii „Nie odwracaj wzroku”, w 16 krajach realizujących akcję, powstają internetowe platformy ds. zgłaszania przypadków komercyjnego wykorzystywania seksualnego dzieci. Od 17 czerwca zgłoszenia niepokojących sytuacji można wysyłać również przez polską stronę http://www.stopseksturystyce.fdn.pl/. Nowy mechanizm opracowany przez Fundację Dzieci Niczyje we współpracy z Komendą Główną Policji ma na celu zmobilizowanie społeczeństwa do reagowania na niepokojące sytuacje i stworzenie możliwości łatwiejszego informowania Policji o przypadkach wykorzystywania seksualnego dzieci w kontekście podróży i turystyki.

Obok krajowych stron, powstała także międzynarodowa platforma - www.reportchildsextourism.eu, opracowana dzięki inicjatywie międzynarodowej sieci organizacji pozarządowych ECPAT przy wsparciu Europolu i Interpolu. Kampania realizowana jest także m.in. w Luxemburgu, Niemczech, Austrii, Francji, Belgii, Bułgarii, Czechach, Estonii, Włoszech, Rumunii, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii.

Kampania „Nie odwracaj wzroku!” prowadzona przez Fundację Dzieci Niczyje, ECPAT International przy wsparciu Unii Europejskiej, łączy działania kilku sektorów: instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i przedstawicieli branży turystycznej w walce z wykorzystywaniem seksualnym dzieci w kontekście podróży i turystyki. W Polsce kampanię wspierają, m.in. Komenda Główna Policji, Komenda Główna Straży Granicznej, Sabre i Grupa Hotelowa Orbis.

Kampania została objęta honorowym patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych, Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka.

(tu czytaj więcej)

 

*wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji - www.sokolka.policja.gov.pl