Sokólska Policja APELUJE! - Aktualności - KPP Sokółka

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Sokólska Policja APELUJE!

Data publikacji 08.08.2014

Sokólska Policja przypomina i apeluje o zachowanie szczególnej uwagi podczas wykonywanych prac polowych, a także wzmożenie opieki nad dziećmi, które mimo wielokrotnych zakazów i przestróg pomagają przy pracach polowych lub często pozostawiane są bez opieki osób dorosłych.

Rozpoczął się czas wzmożonych prac polowych, a co za tym idzie istnieje podwyższone ryzyko wystąpienia tragicznych zdarzeń w gospodarstwach rolnych. Co roku ofiarami wypadków na wsi są również dzieci. Podczas zabawy i przy pracach polowych odnoszą poważne obrażenia niekiedy skutkujące trwałym kalectwem. Niestety często też płacą one najwyższą cenę…cenę własnego życia.

Takim i podobnym zdarzeniom można zapobiegać zachowując należytą ostrożność i rozsądek. Dbajmy o to, aby używany sprzęt był sprawny, a jego niebezpieczne elementy posiadały odpowiednie zabezpieczenia i osłony.

Sokólscy policjanci apelują i przypominają:

  • podczas usuwania awarii, wymiany części, regulacji czy napraw maszyn rolniczych, należy najpierw zgasić silnik, wyłączyć napęd i odczekać chwilę, aż wszystkie części ruchome przestaną pracować;
  • duże zagrożenie stanowi również obsługa ciągników i maszyn rolniczych bez osłon przekładni napędowych, jak również w wyniku operowania kończynami w strefie bezpośredniego zagrożenia pochwyceniem;
  • znaczna część wypadków podczas żniw dotyczy upadków z wysokości. Co roku obserwuje się załadowane sprasowaną słomą przyczepy, na których przewożone są osoby, w tym często dzieci. Należy pamiętać, że przyczepy do przewożenia sprasowanej słomy powinny mieć podwyższone burty lub specjalną obudowę siatkową;
  • rolnicy powinni pamiętać, że osobom bez uprawnień nie można powierzać samodzielnej obsługi ciągników i maszyn rolniczych.

 


* wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji – www.sokolka.policja.gov.pl