Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 - Aktualności - KPP Sokółka

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020

Data publikacji 14.08.2014

Podmioty realizujące zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w 2014 roku na terenie powiatu sokólskiego

 

Komenda Powiatowa Policji w Sokółce

16-100 Sokółka, ul. Białostocka 69b

(85) 7119239

http://www.sokolka.policja.gov.pl/

komendant.kpp@sokolka.bk.policja.gov.pl

Komisariat Policji w Dąbrowie Białostockiej

16-200 Dąbrowa Białostocka,ul. 1000-lecia P.P. 8

(85) 7225212

Posterunek Policji w Kuźnicy

16-123 Kuźnica,ul. Sokólska 20

(85) 6704137

Posterunek Policji w Krynkach

16-120 Krynki, ul. Grodzieńska 5

(85) 6704136

Posterunek Policji w Janowie

16-130 Janów,ul. Parkowa 7

(85) 6704135

Posterunek Policji w Suchowoli

16-150 Suchowola,ul. 3-go Maja 33

(85) 6704138

 Podejmowanie interwencji domowych, procedura Niebieska Karta

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce

16-100 Sokółka, ul.  Marszałka Józefa Piłsudskiego 8

(85) 7110823, 7110843

www.sokolka-powiat.pl

pcpr.sokolka@sokolka-powiat.pl

Programy edukacyjno-korekcyjne dla sprawców przemocy, porady psychologiczne i prawne,  pomoc w umieszczeniu w specjalistycznym ośrodku wsparcia

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sokółce

16-100 Sokółka, ul. Polna 1

(85) 7113291

pppsokolka@interia.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dąbrowie Białostockiej

16-200 Dąbrowa Białostocka, ul. 1000-lecia PP 24 a

(85) 7121346

Udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka oraz ich rodzicom


Punkt Pomocy Rodzinie w Sokółce

16-100 Sokółka, ul. Plac Kościuszki 26

784 750 896

Poniedziałek  15.30 – 19.30    Środa  15.00 – 18.00     Czwartek 13.15 – 19.15

Pomoc psychologiczna i doradztwo prawne osobom indywidualnym, małżonkom, rodzinom w trudnych sytuacjach.

 

Fundacja Sokólski Fundusz Lokalny

16-100 Sokółka, ul. Plac Kościuszki 9

(85) 7115700

www.sfl.org.pl

fundacja@sfl.org.pl

Pomoc dzieciom z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym, prowadzenie dwóch świelic socjoterapeutycznych na terenie miasta Sokółka

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce

16-100 Sokółka, ul. Wojska Polskiego 7

(85) 7112064

www.opssokolka.pl

opssok@op.pl

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej

16-200 Dąbrowa Białostocka, ul. Solidarności 1

(85) 7120363

mops@zetobi.com.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie

16-130 Janów, ul. Parkowa 3

(85) 7216288

gops_janow@wp.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Korycinie

16-140 Korycin, ul. Knyszyńska 2a

(85) 7229190

gops_korycin@op.pl

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynkach

16-120 Krynki, ul. Garbarska 16

(85) 7228550

http://krynki.com.pl/strona-glowna.html

gops@krynki.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuźnicy

16-123 Kuźnica, Plac 1000-lecia PP 1

(85) 7229296

gopskuznica@poczta.onet.pl 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Dworze

16-205 Nowy Dwór, ul. Wesoła 2

(85) 7226549

gopsnd@poczta.onet.pl 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sidrze

16-124 Sidra, ul. Rynek 5

(85) 7220908

gopssidra@wp.pl

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchowoli

16-150 Suchowola, ul. Plac Kościuszki 5

(85) 7229417

mgops_suchowola@poczta.onet.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szudziałowie

16-113 Szudziałowo, ul. Bankowa 1

(85) 7221794

gopsszudzialowo@op.pl 

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, pomoc socjalna, prawna

 

Sąd Rejonowy w Sokółce

16-100 Sokółka, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7

(85) 7114129

www.sokolka.sr.gov.pl

sekretariat@sokolka.sr.gov.pl