Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Sokólscy policjanci przypominają o obowiązku noszenia odblasków. Bądź widoczny na drodze!

Data publikacji 25.09.2014

Sokólska Policja zwraca się z apelem do wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do obowiązujących przepisów.

Statystyki sokólskiej Policji wskazują, że okres jesienno–zimowy z uwagi na pogorszenie warunków pogodowych zwiększa zagrożenia na drogach i że to właśnie piesi stanowią w tym czasie grupę szczególnego ryzyka. Nieostrożne wejście na jezdnię, często wprost pod nadjeżdżający pojazd, przechodzenie w miejscu niedozwolonym, wejście na jezdnię przy czerwonym świetle, chodzenie nie prawidłową stroną drogi czy w końcu niedostateczna widoczność pieszego na drodze to główne przyczyny wypadków z udziałem tej grupy. Mając na uwadze bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego zwracamy się do pieszych z apelem o przestrzeganie kilku podstawowych zasad:

  • by widzieć nadjeżdżający z naprzeciwka pojazd poza terenem zabudowanym chodzimy tylko lewą stroną drogi,
  • przechodzimy w miejscach do tego przeznaczonych, a jeżeli takich brakuje, szczególnie poza miastem zachowujemy szczególną ostrożność, nigdy też nie wbiegamy raptownie na jezdnię,
  • obligatoryjnie należy zaopatrzyć się w elementy odblaskowe lub latarkę, szczególnie po zmierzchu, kiedy widoczność jest gorsza, a ciemne kolory ubrania powodują, że pieszy zaważany jest przez kierowcę dopiero w ostatnim momencie. Osoba piesza wyposażona w element odblaskowy dla kierowcy pojazdu widoczna jest ze znacznie większej odległości co pozwala na wcześniejszą reakcję.

Lecz nie tylko piesi powinni przestrzegać drogowych norm. To samo dotyczy kierowców, którzy w tym trudnym okresie powinni zachować maksimum ostrożności:

  • zwalniać i zatrzymywać się przed przejściem dla pieszych, w momencie kiedy pieszy sygnalizuje zamiar przejścia,
  • nie wyprzedzać innych pojazdów na przejściach, gdzie może łatwo dojść do potrącenia,
  • nie zjeżdżać nagle na pobocze, szczególnie w porze wieczornej,
  • jeździć bez brawury z dozwoloną prędkością, by móc w sytuacji kryzysowej odpowiednio wcześnie zareagować.

Przypominamy! Z dniem 31 sierpnia b.r. nastąpiła nowelizacja przepisów ruchu drogowego w zakresie odblasków. Wprowadzona zmiana mówi o obowiązku używania odblasków przez wszystkich pieszych poruszających się poza terenem zabudowanym. 

Bądź widoczny na drodze!!!

Sokólska Policja zwraca się również z apelem do wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do obowiązujących przepisów, bo kiedy zaczyna brakować nam wyobraźni i zdrowego rozsądku dochodzi do przykrych, a niejednokrotnie tragicznych w skutkach zdarzeń, w których poszkodowani tracą nie tylko zdrowie, ale też i bezcenne życie.


 * wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji –www.sokolka.policja.gov.pl