Święto patrona Policji - Aktualności - KPP Sokółka

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Święto patrona Policji

Data publikacji 06.10.2014

Z okazji wojewódzkich obchodów święta patrona Policji Michała Archanioła została odprawiona wczoraj uroczysta msza w kościele pw NMP Matki Kościoła w Białymstoku. W uroczystościach wzięli udział również przedstawiciele innych służb mundurowych.

Wczoraj z okazji wojewódzkich obchodów święta patrona Policji Michała Archanioła została odprawiona uroczysta msza święta w kościele pw NMP Matki Kościoła w Białymstoku, którą celebrował Metropolita Białostocki Arcybiskup Edward Ozorowski. Gospodarzami byli Kapelan Podlaskiej Policji ks. Leon Grzegorczyk i Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów, a w uroczystości uczestniczyli m.in.: Podlaski Komendant Wojewódzki Policji nadinspektor Sławomir Mierzwa, Prezydent Miasta Białegostoku pan Tadeusz Truskolaski, a także komendanci komend powiatowych i miejskich z naszego województwa, Komendant białostockiej Straży Miejskiej, przedstawiciel Służby Więziennej i licznie zgromadzeni wierni. Ponadto każda z jednostek wystawiła poczet sztandarowy. Nie zabrakło również policyjnej kompanii honorowej. Zebrani modlili się w intencji wszystkich służb mundurowych – o pomyślność i bezpieczeństwo funkcjonariuszy. Na zakończenie Podlaski Komendant Wojewódzki Policji podziękował Metropolicie Białostockiemu za wsparcie duchowe potrzebne mundurowym w czasie codziennej służby.

źródło – KWP w Białymstoku


* wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji –www.sokolka.policja.gov.pl