Podlascy policjanci w trosce o bezpieczeństwo na drodze. - Aktualności - KPP Sokółka

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Podlascy policjanci w trosce o bezpieczeństwo na drodze.

Data publikacji 10.10.2014

Policyjne statystyki wskazują, że nadmierna lub niedostosowana do warunków drogowych prędkość to wciąż najczęstsza przyczyna wypadków. Podlascy policjanci apelują do wszystkich o ostrożność i rozwagę. Pamiętajmy – bezpieczeństwo to nasza wspólna sprawa.

Jak wskazują policyjne statystyki nadmierna lub niedostosowana do warunków drogowych prędkość to wciąż najczęstsza przyczyna wypadków, często tych tragicznych w skutkach. Dlatego też podlascy policjanci ostrzegają i przypominają o zmianach przepisów. Z dniem 31 sierpnia b.r. nastąpiła nowelizacja przepisów ruchu drogowego w zakresie odblasków. Wcześniej przepis ten nakazywał używanie elementów odblaskowych poza terenem zabudowanym dzieciom do 15 roku życia. Wprowadzona zmiana mówi nam już o wszystkich pieszych poruszających się poza terenem zabudowanym po zmroku. Wszystkie takie osoby mają obowiązek używania odblasków w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu drogowego. Należy zwrócić tu uwagę, że pieszy, który porusza się po ciemnej drodze bez odblasków, tak naprawdę jest niewidoczny.  Kierujący jest w stanie zauważyć taką osobę dopiero z odległości 20 metrów, a to nie daje już szansy na reakcję. Natomiast, jeśli pieszy ma elementy odblaskowe, kierowca widzi go już z ponad 150 m. Statystyki podlaskiej Policji wskazują, że okres jesienno–zimowy z uwagi na pogorszenie warunków pogodowych zwiększa zagrożenia na drogach i że to właśnie piesi stanowią w tym czasie grupę szczególnego ryzyka. Nieostrożne wejście na jezdnię, często wprost pod nadjeżdżający pojazd, przechodzenie w miejscu niedozwolonym, wejście na jezdnię przy czerwonym świetle, chodzenie nie prawidłową stroną drogi czy w końcu niedostateczna widoczność pieszego na drodze to główne przyczyny wypadków z udziałem tej grupy. W październiku 2013 roku doszło do 76 wypadków drogowych, w których zginęło 21 osób a 93 osoby zostały ranne. Spośród tych wypadków w 25 zdarzeniach sprawcami byli piesi, a nietrzeźwi spowodowali 14 wypadków drogowych w tym w 5 przypadkach byli to pijani piesi. W tym właśnie miesiącu ujawniono 513 kierujących, którzy zdecydowali się wsiąść za kierownice pod wpływem alkoholu. Funkcjonariusze odnotowali w tym czasie 1117 kolizji drogowych, z czego 37 spowodowali kierujący znajdujący się pod wpływem alkoholu.

Funkcjonariusze w ramach szeregu prowadzonych działań, jak też tzw. Zespołu do zwalczania agresywnych zachowań na drodze będą czuwać nad bezpieczeństwem podróżujących i płynnością ruchu i to zarówno w radiowozach oznakowanych jak i nieoznakowanych. Na podlaskich drogach pojawi się więcej patroli, mundurowi w głównej mierze sprawdzać będą stan techniczny pojazdów, ich wyposażenie i oznakowanie oraz trzeźwość kierujących nimi osób. Kontrolować będą również, czy kierujący nie przekraczają dozwolonej prędkości, czy wszystkie osoby w poszczególnych pojazdach maja zapięte pasy bezpieczeństwa, jak też, czy kierowcy nie przewożą osób ponad dopuszczalną liczbę miejsc dla danego rodzaju pojazdu. 

Bądźmy życzliwi i kulturalni dla innych uczestników ruchu. Pamiętajmy, że wyobraźnia to podstawowa cecha dobrego kierowcy, dlatego też nie przekraczajmy dozwolonych prędkości i jedźmy ostrożnie cały czas myśląc o tym, co dzieje się na drodze – zgodnie z zasadą NAJPIERW POMYŚL, POTEM - JEDŹ. Apelujemy do kierowców o rozwagę, uprzejmość, rozwijanie tylko bezpiecznych prędkości oraz przewidywanie sytuacji na drodze. Pamiętajmy, że pośpiech jest śmiertelnym wrogiem bezpiecznej jazdy!

O swoich spostrzeżeniach dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zauważonych zdarzeniach na drodze poinformuj służby ratunkowe, dzwoniąc pod bezpłatne numery alarmowe: Policji: 997, Straży Pożarnej: 998, Pogotowia Ratunkowego: 999

Przypominamy również, że w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku uruchomiona została specjalna skrzynka kontaktowa poczty elektronicznej„STOP agresji drogowej”. Na adres stopagresjidrogowej.kwp@bk.policja.gov.pl można przesyłać wszelkie sygnały o rażących naruszeniach przepisów ruchu drogowego na terenie województwa podlaskiego, jak też zdarzeniach zagrażających bezpieczeństwu w ruchu drogowym. Policjanci przeanalizują nadesłane materiały dążąc do ustalenia sprawcy popełnionych czynów celem pociągnięcia ich do odpowiedzialności karnej (tu czytaj więcej).

- źródło: KWP Białystok

* wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji –www.sokolka.policja.gov.pl