Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Apelujemy o ostrożność przy pracach wykonywanych przy zbiornikach zawierających substancje szkodliwe!

Data publikacji 15.10.2014

26-letni mężczyzna wykonując prace przy szambie, zatruł się szkodliwym gazem i trafił do szpitala. Sokólska Policja apeluje o ostrożność przy wykonywaniu prac przy zbiornikach z substancjami szkodliwymi.

Wczoraj, przed godziną 13 dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Sokółce otrzymał informację o wypadku przy pracach w gospodarstwie na jednej z posesji w miejscowości Cimanie. Na miejsce natychmiast skierowani zostali policjanci. Tam funkcjonariusze ustalili, że 26-latek zszedł po drabinie do zbiornika przygotowanego pod tzw. szambo i po kilku minutach zatruł się szkodliwym gazem. Mężczyzna został przetransportowany do szpitala. Badanie przeprowadzone przez strażaków  wykazało podwójnie przekroczone normy  dwutlenku  węgla oraz znikomą ilość tlenu w zbiorniku.

Pamiętajmy! Zbiorniki z substancjami szkodliwymi to wulkany bakterii i chemikaliów. Zachodzą w nich procesy biologiczne (fermentacja) i chemiczne (synteza i rozkład), w wyniku których wydzielają się szkodliwe dla człowieka gazy, m.in. amoniak, dwutlenek siarki, metan, tlenek i dwutlenek węgla, ozon. W powietrzu spada zawartość tlenu poniżej normy dopuszczalnej dla człowieka i w ciągu kilku minut dochodzi do zatrucia organizmu i utraty przytomności. Pierwsza minuta to jest oszołomienie, traci się zdolność myślenia i koncentracji. Potem zamyka się krtań i powoduje szybkie uduszenie się.


Przed przystąpieniem do pracy w takich zbiornikach, należy:

·        przewietrzyć je, aby usunąć szkodliwe gazy,

·        stosować maski przeciwgazowe i być wyposażone w szelki bezpieczeństwa, zaczepione na linie służącej do ewakuacji w przypadku zagrożenia,

·        do asekuracji przybrać  co najmniej dwie dorosłe osoby pozostające na powierzchni,

·        w pobliżu wentylacji szamba i podczas otwierania pokrywy nie palić papierosów ze względu na zagrożenie wybuchem.


* wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji –www.sokolka.policja.gov.pl