Pamiętajcie o ogrodach… - Aktualności - KPP Sokółka

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Pamiętajcie o ogrodach…

Data publikacji 24.10.2014

Kończy się kolejny sezon odwiedzin na terenie ogródków działkowych. Nadchodzi czas kilkumiesięcznego uśpienia. Jednak złodzieje i wandale nie śpią… Policja radzi…

Minął już sezon ożywionych, letnich odwiedzin na terenie ogródków działkowych. Zapewne już tylko kilkanaście najbliższych dni właściciele poświęcą na ostatnie w tym roku prace porządkowe. Jednak później, jak co roku nastąpi kilkumiesięczny okres uśpienia. Niestety nie jest to „martwy” sezon dla wandali i amatorów cudzej własności, którzy zwłaszcza w tym okresie wykorzystują wielotygodniową nieobecność gospodarzy na posesjach. Właśnie w tym czasie na terenach ogródków działkowych najczęściej dochodzi do włamań, kradzieży oraz niszczenia mienia. W związku z tym, po zakończeniu sezonu:
Policja radzi aby:
  • sprawdzić zabezpieczenie altanek, stan zamków, ewentualnie zamontować dodatkowe zabezpieczenia techniczne,
  • zabrać z domków wartościowe przedmioty, które nie będą używane w czasie zimy,
  • oznakować przechowywane w altankach wartościowe narzędzia (znakowanie prowadzone jest bezpłatnie w najbliższej jednostce policji na podstawie dowodu zakupu rzeczy i dokumentu tożsamości),
  • odłączyć dopływ energii elektrycznej do altanki,
  • w miarę możliwości odwiedzać i sprawdzać altanki na działkach oraz na zasadzie wzajemności zwracać jednocześnie uwagę na działki sąsiadów, a szczególnie na osoby nieznajome chodzące po terenie ogrodu,
  • niezwłocznie informować Policję o wszelkich dostrzeżonych zagrożeniach na terenie ogródków działkowych.
- źródło: KWP w Białymstoku

* wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji –www.sokolka.policja.gov.pl