Debata społeczna w Sokółce - Aktualności - KPP Sokółka

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Debata społeczna w Sokółce

Data publikacji 24.10.2014

Sokólscy policjanci zorganizowali debatę społeczna pod nazwą „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym” oraz „Bezpieczeństwo osób starszych”. Dyskusja dotyczyła głównych zagrożeń występujących na terenie powiatu i miała na celu wypracowywanie wspólnych metod ich zapobiegania.

Wczoraj, już po raz kolejny policjanci z Sokółki zorganizowali debatę społeczną z mieszkańcami powiatu. Spotkanie odbyło się w Kawiarni „Lira” i miało na celu poznanie opinii i oczekiwań lokalnego społeczeństwa w zakresie poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz bezpieczeństwa osób starszych. Uczestników debaty powitał Komendant Powiatowy Policji w Sokółce i przedstawił główne kierunki działania sokólskiej Policji w przedmiotowym zakresie, a także dane statystyczne. W kolejnej części do dyskusji zaproszeni zostali zebrani mieszkańcy i przedstawiciele instytucji. Pytania kierowane były przede wszystkim do uczestniczących w debacie przedstawicieli Policji, ale również i zaproszonych gości. Funkcjonariusze z uwagą wysłuchali wszystkich wypowiedzi, odpowiadali na zadawane pytania oraz zachęcali wszystkich do współdziałania na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach oraz osób starszych. Wszystkie uwagi, które padły w trakcie debaty, zostały zanotowane przez mundurowych i będą wykorzystane w dalszych policyjnych działaniach. Tego typu spotkania umożliwiają zarówno Policji, jak również innym instytucjom wypracowanie wspólnych skutecznych metod eliminowania zagrożeń i problemów na rzecz poprawy naszego bezpieczeństwa.


 * wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji –www.sokolka.policja.gov.pl